Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Letní provoz tepelného čerpadla: Efektivní chlazení domova

Tepelná čerpadla se stávají stále populárnější volbou pro domácnosti i komerční objekty, které hledají efektivní a ekologický způsob, jak regulovat teplotu uvnitř svých prostorů po celý rok. Díky své schopnosti nejen ohřívat, ale i chladit prostředí, nabízí tepelná čerpadla flexibilní řešení pro moderní vytápění a klimatizaci. V tomto článku se zaměříme na unikátní vlastnosti a funkčnost tepelných čerpadel v režimu chlazení, přičemž prozkoumáme, jak tyto systémy využívají okolní prostředí k efektivnímu snižování teploty v interiéru. Zabýváme se různými typy tepelných čerpadel, a diskutujeme o jejich přednostech a omezeních v kontextu chlazení.

Základní princip tepelných čerpadel

Tepelná čerpadla pracují na principu přenosu tepla z jednoho místa na druhé, což umožňuje nejen ohřát, ale i ochladit prostředí, ve kterém jsou instalována. Ve své nejzákladnější formě se tepelné čerpadlo skládá z venkovní a vnitřní jednotky, mezi kterými cirkuluje chladivo. Toto chladivo absorbuje teplo z jednoho prostředí a přenáší ho do druhého, což umožňuje efektivní regulaci teploty.

Jednou z klíčových vlastností tepelných čerpadel je tedy jejich schopnost reverzibility, což znamená, že mohou být použita jak pro ohřev, tak pro chlazení. To je umožněno pomocí speciálního ventilu, který mění směr toku chladiva v systému, umožňující přepínání mezi chladicím a vytápěcím režimem. Tato flexibilita činí tepelná čerpadla velmi atraktivní volbou pro celoroční ohřev a klimatizaci domů a budov.

V létě tak tepelné čerpadlo může posloužit pro ohřev teplé vody, potažmo pro chlazení budovy. V takovém případě je však nutné zajistit pečlivou izolaci, aby se do konstrukce budovy touto cestou nedostávala vlhkost. Vhodné je i správně nastavit teplotu, aby např. nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na povrchu podlahového topení.

Tepelná čerpadla: aktivní vs. pasivní chlazení

U tepelných čerpadel rozlišujeme mezi aktivním a pasivním chlazením na základě toho, jak je teplo z interiéru odváděno a jakou roli v tom hraje spotřeba energie.

Aktivní chlazení: Tato metoda využívá mechanickou energii, konkrétně elektrický kompresor, ke změně stavu chladiva, čímž se odvádí teplo z budovy. Kompresor zvyšuje tlak a teplotu chladiva, které pak cirkuluje systémem a odvádí teplo ven. Tento proces je energeticky náročnější, ale umožňuje rychlé a účinné snížení teploty v interiéru, což je obzvláště užitečné v horkých letních dnech nebo v prostředích, kde je požadována rychlá reakce na změny teploty.

Pasivní chlazení: Pasivní chlazení u tepelných čerpadel spočívá ve využití teplotního gradientu mezi vnějším prostředím a interiérem bez potřeby dodatečné energie pro kompresor. Například tepelná čerpadla země-voda mohou využívat relativně stabilní teplotu podzemní vody nebo půdy k odvádění tepla z budovy. V tomto případě oběhové čerpadlo posouvá chladicí kapalinu mezi budovou a zemí nebo vodním zdrojem, ale využívá mnohem méně energie než aktivní chlazení. Tento proces je efektivní, především ve středních klimatických podmínkách, a nabízí významné energetické úspory.

Zatímco aktivní chlazení poskytuje větší kontrolu a rychlost v reakci na potřeby chlazení, pasivní chlazení se prezentuje jako energeticky účinnější a ekologičtější alternativa, ideální pro situace, kde jsou teplotní požadavky méně náročné nebo kde je k dispozici stabilní a přirozený teplotní zdroj. Výběr mezi aktivním a pasivním chlazením u tepelných čerpadel tak závisí na specifických potřebách projektu, klimatických podmínkách a dostupných zdrojích.

Výhody chlazení tepelným čerpadlem

Chlazení prostřednictvím tepelných čerpadel nabízí řadu významných předností, které je činí atraktivní volbou pro moderní domácnosti a budovy, v nichž je žádáno efektivní a ekologicky šetrné řešení klimatizace:

 • Vysoká účinnost: Jednou z nejvýraznějších vlastností tepelných čerpadel je jejich schopnost poskytnout mnohonásobně více energetického výkonu ve formě chladu nebo tepla, než je množství energie potřebné pro jejich provoz. Tepelná čerpadla představují jeden z nejúčinnějších způsobů regulace teploty.
 • Stálý komfort: Díky schopnosti poskytovat stálé a komfortní chlazení či vytápění, tepelná čerpadla vytvářejí příjemné prostředí v domácnostech a komerčních prostorách po celý rok, bez prudkých teplotních výkyvů.
 • Univerzální použití: Tepelná čerpadla se pyšní neobyčejnou flexibilitou, co se týče jejich aplikace. Jsou schopna nejen vytápět a chladit, ale také ohřívat vodu, což uživatelům umožňuje využívat jedno zařízení pro více účelů a užívat si komfort domova bez kompromisů.
 • Šetrnost k životnímu prostředí: Tím, že tepelná čerpadla využívají primárně obnovitelné zdroje energie a jejich provoz není spojen s emisemi škodlivých látek, představují šetrnou alternativu k tradičním způsobům klimatizace. Vzhledem k důrazu na udržitelný rozvoj a snižování emisí CO2 je možné tepelná čerpadla považovat za technologii, která bude hrát klíčovou roli v energetických systémech budoucnosti.

Jak funguje chlazení prostoru u jednotlivých typů tepelného čerpadla?

Tepelná čerpadla se liší nejen svou konstrukcí a způsobem fungování, ale i zdrojem tepla, který využívají pro svou činnost. Každý typ nabízí specifické výhody a je vhodný pro různé aplikace, což z nich činí flexibilní řešení pro chlazení a vytápění. V této části se podíváme na několik hlavních typů tepelných čerpadel a prozkoumáme jejich charakteristiky, vhodné použití, výhody a nevýhody.

Chlazení pomocí TČ vzduch-vzduch

Tepelná čerpadla vzduch-vzduch extrahují teplo z vnitřního vzduchu a přenášejí ho ven z prostředí pomocí ventilátoru, který rozfoukává teplý vzduch do místnosti.

Vhodné použití: Ideální pro domácnosti a menší komerční prostory, kde není možná nebo praktická instalace složitějších systémů.

Výhody:

 • Snadná instalace a nízké pořizovací náklady.
 • Vhodné pro místa s mírným klimatem, kde nejsou extrémní teplotní rozdíly.
 • Flexibilní umístění vnitřních a venkovních jednotek.

Nevýhody:

 • Nižší účinnost v extrémně chladných podmínkách.
 • Venkovní jednotky mohou být hlučné.
 • Omezená schopnost vytápění ve velmi chladném počasí.

Chlazení pomocí čerpadel vzduch-voda

Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo z vnějšího vzduchu a přesouvá ho do vody, která se pak používá k chlazení prostřednictvím podlahového topení nebo ventilátorových konvektorů.

Výhody:

 • Vyšší efektivita než u systémů vzduch-vzduch v chladnějších klimatických podmínkách.
 • Možnost poskytování teplé užitkové vody.
 • Nižší provozní náklady ve srovnání s tradičními topnými systémy.

Nevýhody:

 • Vyšší pořizovací cena než u systémů vzduch-vzduch.
 • Vyžaduje systém distribuce vody (konvektory s ventilátorem, podlahové topení).

Tepelná čerpadla země-voda

Tepelná čerpadla země-voda využívají stabilní teplotu půdy pod bodem mrazu k efektivnímu přenosu tepla. Systém se skládá z podzemního potrubí, ve které cirkuluje teplonosná kapalina. Tato kapalina odebírá teplo z půdy a přenáší ho do tepelného čerpadla ve stavbě, kde je teplo využito pro ohřev nebo chlazení prostor. Jsou vhodná pro rezidenční domy, komerční budovy a průmyslové aplikace, které vyžadují stabilní a efektivní zdroj tepla a chladu po celý rok.

Výhody:

 • Vysoká efektivita a nízké provozní náklady díky stabilní teplotě půdy.
 • Menší závislost na vnějších teplotních podmínkách ve srovnání s jinými typy tepelných čerpadel.

Nevýhody:

 • Vyšší počáteční náklady spojené s nutností plošných kolektorů nebo vrtů.
 • Nutnost prostoru pro plošný kolektor nebo hloubkový vrt.
 • Složitost instalace může být výzvou v hustě zastavěných nebo urbanizovaných oblastech.

Tepelná čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla voda-voda využívají teplotu podzemní vody k přenosu tepla do nebo z budovy. Vzhledem k tomu, že teplota podzemní vody je celoročně relativně stabilní, poskytují tato čerpadla vysokou efektivitu při vytápění i chlazení. 

Jde o ideální řešení pro objekty, které mají přístup k dostatečnému množství podzemní vody, jako jsou velké rezidenční domy, komerční a průmyslové budovy. Tepelná čerpadla voda-voda jsou obzvláště vhodná pro místa, kde je podzemní voda snadno dostupná a její využívání je povoleno místními předpisy.

Výhody:

 • Vysoká energetická efektivita díky stabilní teplotě podzemní vody.
 • Nižší provozní náklady ve srovnání s jinými systémy vytápění a chlazení.
 • Menší závislost na vnějších teplotách, což zajišťuje spolehlivý výkon i v extrémních klimatických podmínkách.

Nevýhody:

 • Vyšší počáteční náklady na instalaci kvůli potřebě vrtů.
 • Omezení použití v oblastech s omezeným přístupem k podzemní vodě nebo s přísnými ekologickými regulacemi.

Proč se tepelná čerpadla hodí pro chlazení?

Vzhledem ke svým významným přednostem se tepelná čerpadla jeví jako převratná řešení pro domácí i komerční chlazení a vytápění. Díky kombinaci energetické efektivity, univerzálnosti a ekologické udržitelnosti nabízejí tepelná čerpadla praktické a efektivní řešení pro ty, kteří hledají inovativní a šetrné způsoby, jak řídit klima ve svých prostorách. Jejich schopnost využívat obnovitelné zdroje a přitom minimalizovat negativní dopady na životní prostředí činí tepelná čerpadla ideálním volbou pro současné i budoucí generace, které stojí před výzvami změn klimatu a energetické udržitelnosti. Rozvoj a rozšíření této technologie tak může hrát klíčovou roli v přechodu na čistější a udržitelnější energetické systémy po celém světě.