Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Mýty o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla představují revoluční způsob, jak efektivně a ekologicky vytápět a chladit naše domovy. Díky jejich schopnosti přenášet teplo místo jeho výroby poskytují unikátní kombinaci energetické účinnosti, ekonomických úspor a přínosu pro životní prostředí. V tomto článku se podíváme na některé z nejčastějších mýtů a pravd o tepelných čerpadlech, jejich výhody a často kladené otázky spojené s jejich používáním. Od rozptýlení obav z hlučnosti a vysokých pořizovacích nákladů až po objasnění jejich efektivity v mrazech a možností integrace s fotovoltaikou – přinášíme vám ucelený pohled na to, proč by tepelná čerpadla měla být součástí vašeho domova.

Nejčastější mýty o tepelných čerpadlech

Hluk a hlučnost tepelných čerpadel

Mýtus: Tepelná čerpadla jsou hlučná a rušivá.

Pravda: Moderní tepelná čerpadla jsou navržena tak, aby minimalizovala hluk. Venkovní jednotky mohou být slyšitelné, ale jejich hladina hluku je srovnatelná s běžnou domácí klimatizací a obvykle nepřesahuje 50 dB, což je méně než hlasitost běžného rozhovoru. Např. Viessmann Vitocal 222-A dokonce při nočním režimu dosahuje hlučnosti jen 35 dB ze vzdálenosti 3 metrů. Přesto by odborník měl vždy zkontrolovat vhodnost umístění tepelného čerpadla na pozemku.

Vysoké pořizovací náklady a úspory

Mýtus: Pořizovací náklady na tepelná čerpadla jsou příliš vysoké a nevyplatí se.

Pravda: I když jsou pořizovací náklady na tepelná čerpadla vyšší ve srovnání s tradičními topnými systémy, v dlouhodobém horizontu mohou přinést významné úspory na energiích. Efektivní využívání energie a možnost získání dotací či jiných finančních pobídek mohou celkové náklady výrazně snížit. Důležitá je vhodná kombinace tepelného čerpadla, otopné soustavy a požadované teploty v soustavě a v prostoru.

Efektivita a výkon v mrazech

Mýtus: Tepelná čerpadla nejsou efektivní v extrémních mrazech a nemohou v zimě poskytovat dostatečné vytápění.

Pravda: Současná generace tepelných čerpadel, zejména ty, které využívají technologii vzduch-voda, jsou schopná efektivně pracovat i při nízkých teplotách, často až do -20°C nebo nižších. Jejich výkon může být ovlivněn extrémními podmínkami, ale pro většinu domácností zůstávají spolehlivou volbou.

Omezení využití pouze na novostavby

Mýtus: Tepelná čerpadla lze efektivně instalovat pouze do novostaveb.

Pravda: I když je integrace tepelných čerpadel jednodušší u novostaveb, existují řešení a technologie, které umožňují jejich efektivní využití i v starších domech. Důležitá je především pečlivá příprava a možnost adaptace stávajícího topného systému.

Integrace se stávajícími topnými systémy

Mýtus: Tepelná čerpadla nelze použít společně se stávajícími topnými systémy.

Pravda: Mnoho tepelných čerpadel je navrženo tak, aby bylo možné je integrovat s existujícími systémy vytápění. To zahrnuje kombinaci s radiátory, podlahovým vytápěním nebo dokonce s jinými zdroji tepla, jako jsou plynové kotle.

Životnost a náklady na údržbu

Mýtus: Tepelná čerpadla mají krátkou životnost a vyžadují drahé údržby.

Pravda: Průměrná životnost tepelného čerpadla je 15-25 let, přičemž mnoho modelů může fungovat ještě déle s minimálními náklady na údržbu. Klíčem k dlouhé životnosti a efektivnímu provozu je pravidelná údržba a kontrola systému.

Časté otázky a odpovědi

V následujících odstavcích se pokusíme odpovědět na některé z nejčastějších dotazů ohledně tepelných čerpadel, jejich instalace, provozu a užitečných tipů pro jejich optimalizaci.

Možnost přetížení energetické sítě

Otázka: Mohou tepelná čerpadla přetížit energetickou síť, pokud je používá příliš mnoho domácností?

Odpověď: I když se zvyšující se popularita tepelných čerpadel může teoreticky zvýšit zátěž na energetickou síť, v praxi je tento dopad minimalizován díky efektivnímu využívání energie tepelnými čerpadly a rozvoji inteligentních sítí a systémů řízení poptávky. Energetické sítě jsou navíc neustále modernizovány a adaptovány tak, aby zvládly rostoucí podíl obnovitelných zdrojů energie a nových technologií, jako jsou tepelná čerpadla.

Požadavky na instalaci a provoz

Otázka: Nejsou požadavky pro instalaci a provoz tepelného čerpadla příliš náročné?

Odpověď: Pro instalaci tepelného čerpadla je potřeba zvážit několik faktorů, včetně typu čerpadla (vzduch-voda, voda-voda, země-voda), velikosti a izolace vašeho domu, a také lokálních klimatických podmínek. Obecně je důležité zajistit, aby byl systém správně dimenzován a instalován certifikovaným profesionálem. Pro provoz je klíčová pravidelná údržba a kontrola systému, aby se zajistila jeho efektivita a dlouhá životnost.

Užitečné tipy pro optimalizaci využití

Otázka: Je využití tepelného čerpadla opravdu efektivní?

Odpověď: Pro maximalizaci účinnosti a úspor energie s tepelným čerpadlem doporučujeme:

  • Pravidelnou údržbu: Zajištění, že váš systém je pravidelně kontrolován a čištěn, může výrazně zlepšit jeho efektivitu a životnost.
  • Izolace: Zlepšení izolace domu může snížit tepelné ztráty, což znamená, že tepelné čerpadlo nebude muset pracovat tolik, aby udrželo pohodlnou teplotu.
  • Inteligentní termostaty: Použití inteligentních termostatů může pomoci lépe řídit vytápění a chlazení, umožňuje vám nastavit teploty podle potřeby a dokonce využít předpovědi počasí pro předpřípravu vašeho domova.
  • Kombinace s fotovoltaikou: Jak již bylo zmíněno, kombinace tepelného čerpadla s fotovoltaickým systémem může dále snížit vaše energetické náklady a zvýšit vaši energetickou nezávislost.

Tyto tipy nejenže pomohou optimalizovat využití vašeho tepelného čerpadla, ale také přispívají k lepší udržitelnosti a komfortu vašeho domova.