Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

Cena navrženého řešení zahrnuje dopravu a instalaci systému našimi odbornými partnery​

Icon 125x125 doprava white | Kalkulačka | Viessmann
Icon 100x100 tools | Kalkulačka | Viessmann

Průvodce tepelnými čerpadly

Jak fungují tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo pracuje na principu stlačování a následného rozpínání chladiva cirkulujícího celým systémem. Dochází tak ke koloběhu, kde čerpadlo nejprve odebere teplotu z okolí (vzduch, vrt, voda), předává jí médiu, které proudí ke kompresoru, kde se stlačováním zahřívá a tuto teplotu následně předá topnému systému domu.

Viessmann systémy ušetří v novostavbách i ve stávajících domech

Otázku úspory energie na vytápění nemusíte nutně řešit pouze v případě, že stavíte nový dům. Výraznou úsporu tepelné čerpadlo přinese i do vašeho stávajícího bydlení. Přestože novostavby využívající stavební materiály a izolace poslední generace jsou lépe připraveny pro ekonomický provoz, zlevnit si můžete i teplo v domě či bytě, který je z doby, kdy se na tepelné ztráty příliš velké ohledy nebraly. U novostavby jistě můžete zvolit energeticky nejekonomičtěší variantu, kterou je podle výzkumů využití tepelného čerpadla ZEMĚ-VODA společně s podlahovým vytápěním. Přestože tuto svobodu volby u stávajícího bydlení nemáte, ještě není nic ztraceno. Společnost Viessmann nabízí různé technické varianty čerpadel, vyzkoušejte naši aplikaci a zjistěte, které tepelné čerpadlo je pro Vás to pravé.

U tepelného čerpadla totiž platí, že dodá stejné množství tepla s výrazně nižšími náklady.

schema tc1 | O čerpadlech | Viessmann

Tepelné čerpadlo snižuje náklady na vytápění a tím zlevňuje elektrickou energii

Tepelná čerpadla z podstaty své funkce vyrobí více tepelné energie než která je dodávána pro jejich provoz. Laicky řečeno, za každý dodaný 1kW tepelné čerpadlo vyrobí teplo, na jehož výrobu byste potřebovali 4kW elektrické energie. Navíc si díky využívání tohoto tepelného zdroje můžete zažádat u svého dodavatele energie o zvýhodněnou sazbu, která se vztahuje na veškerou spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Díky tomu se skutečná doba návratnosti investice do tepelného čerpadla ještě více zkracuje.

TEPELNÉ ČERPADLO SNIŽUJE NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ
A TÍM ZLEVŇUJE ELEKTRICKOU ENERGII

Tepelná čerpadla z podstaty své funkce vyrobí více tepelné energie než která je dodávána pro jejich provoz. Laicky řečeno, za každý dodaný 1kW tepelné čerpadlo vyrobí teplo, na jehož výrobu byste potřebovali 4kW elektrické energie. Navíc si díky využívání tohoto tepelného zdroje můžete zažádat u svého dodavatele energie o zvýhodněnou sazbu, která se vztahuje na veškerou spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Díky tomu se skutečná doba návratnosti investice do tepelného čerpadla ještě více zkracuje.

hreje chladi | O čerpadlech | Viessmann

V zimě hřeje v létě chladí

Tepelná čerpadla z podstaty své funkce vyrobí více tepelné energie než která je dodávána pro jejich provoz. Laicky řečeno, za každý dodaný 1kW tepelné čerpadlo vyrobí teplo, na jehož výrobu byste potřebovali 4kW elektrické energie. Navíc si díky využívání tohoto tepelného zdroje můžete zažádat u svého dodavatele energie o zvýhodněnou sazbu, která se vztahuje na veškerou spotřebu elektřiny ve vaší domácnosti. Díky tomu se skutečná doba návratnosti investice do tepelného čerpadla ještě více zkracuje.

Montáž tepelného čerpadla není časově náročná

Instalace tepelného čerpadla je pro zkušenou instalační firmu jednoduchou operací. Jedná se vlastně o propojení jednotlivých zařízení Viessmann do funkčního topného celku. Klíčovým je napojení zařízení Viessmann do stávajícího topného systému. Technik zajišťující instalaci bude schopen dopředu odhadnout časovou náročnost týkající se právě vašeho vytápění. V případě, že ve vaší domácnosti není teplo rozváděno vodním systémem, je třeba počítat ještě s instalací potrubí pro vedení vody k topným tělesům či instalaci samotného podlahového vytápění.

Pravda a mýty o tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla se neustále potýkají s předsudky, které vznikají z nespokojenosti klientů s tímto druhem vytápění. Nespokojenost ve většině případů vychází z nesprávné volby typu čerpadla, rovněž může být příčinou i chybná montáž a jednoznačným faktorem je i snaha pořídit co nejlevnější zařízení. Ne vždy se jedná o úsporu na správném místě. Výsledkem je nižší účinnost tepelného čerpadla i celého topného systému, zvýšení nákladů na provoz, vyšší poruchovost a kratší životnost. Při návrhu systému by se zákazníci měli obracet na renomované dodavatele, kteří díky svým specialistům eliminují chybné kroky v počátku plánování topného systému.

Výsledkem tápání klientů je nižší informovanost a negativní postoj k tomuto druhu vytápění. Zde pak vzniká mnoho předsudků a mýtů o tepelných čerpadlech.

Drahé tepelné čerpadlo nemá návratnost – klienti často poměřují úsporu na vytápění a samotnou cenu tepelného čerpadla. Může se tak zdát, že kupní cena čerpadla se vrátí až za mnoho let. Skutečností však je, že díky tepelnému čerpadlu se sníží energetická sazba na provoz celého domu a tedy veškeré spotřebiče budete používat mnohem levněji. U novostaveb např. odpadají náklady na plynovou přípojku. Paušální poplatek za plynoměr a případná výstavba komínu pro odtah spalin. To samozřejmě zcela mění úhel pohledu na návratnost této investice.

Servis tepelného čerpadla je velmi nákladný – to možná platilo dříve, kdy veškeré části tepelných čerpadel byly drahé, dnes je to běžný servis jako kteréhokoli zařízení ve Vašem domě. Nejzatěžovanější částí systému je kompresor, ale s jeho výměnou se u renomovaných výrobců počítá nejdříve za 15 let. Všichni kvalitní výrobci zákazníkům nabídnou 5letou garanci s možností jejího prodloužení.

Tepelné čerpadlo nevyhřeje celý dům a nestačí ani na ohřev vody – toto se Vám nestane pokud bude kvalitně zpracovaný návrh na tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo je schopné ohřát vodu na 65 °C. Důležitým parametrem tepelného čerpadla je tzv. SCOP – sezónní topný faktor. Tento údaj je uveden na výrobku a udává poměr mezi vyprodukovaným teplem a spotřebovanou energií v průběhu celého roku. (Například údaj SCOP 5,0 u znamená, že majitel domu díky tepelnému čerpadlu získá až 5 kWh vyrobené energie za každou 1 kWh dodané elektrické energie.

Tepelné čerpadlo v mrazech funguje špatně nebo zcela zamrzá – Nízká venkovní teplota sice výkon tepelného čerpadla typu vzduch-voda snižuje, to však neznamená, že neodvádí svou práci. V nižších okolních teplotách se pouze snižuje účinnost, ale o vytopení domu se bát nemusíte. Kritická teplota nastává při teplotách nižších než -20 °C. Pak je nutné aby tepelnému čerpadlu pomohl doplňkový zdroj (např. elektrokotel).

Moderní tepelné čerpadlo vzduch-voda s modulací výkonu v žádném případě nepotřebuje akumulační nádobu – Je pravdou, že existují otopné soustavy, které umožňují efektivní a spolehlivý provoz tepelného čerpadla bez použití akumulační nádoby. Z praxe ovšem vyplývá, že splnit veškeré potřebné požadavky na takovouto soustavu je velmi náročné a často i nemožné. Proto se jeví použití akumulační nádoby jako nejvhodnější řešení pro efektivní a funkční systém.

Výhody systému s akumulační nádobou:

  • Akumulační nádoba plní funkci hydraulického oddělení sekundárního okruhu tepelného čerpadla a topných okruhů, kde jsou rozdílné hodnoty v objemovém toku.
  • Prodlouží chod (a následně „odpočinek“) kompresoru, čímž zajišťuje jeho delší životnost.
  • Plní zásadní funkci při odtávání venkovní jednotky u tepelného čerpadla vzduch-voda a dále umožňuje kombinaci více zdrojů tepla (např. krbová vložka).

UTÍKÁ VÁM TEPLO?
UTÍKAJÍ VÁM PENÍZE!

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.