Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení
ZÍSKEJTE STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ ČERPADLO
ZÍSKEJTE
STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ
ČERPADLO
ZÍSKEJTE
STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ
ČERPADLO

Využijte možnosti státní dotace na vaše tepelné čerpadlo

I v roce 2024 můžete žádat o státní příspěvek. Znáte již cenu svého nového vytápění?

Dotace na tepelné čerpadlo
v roce 2024

Náklady na pořízení tepelného čerpadla lze snížit díky finanční podpoře státu. V rámci podpory úspory energie a využití obnovitelných zdrojů je k dispozici několik dotačních programů. Jaké dotace na tepelná čerpadla existují? A jak je získat?

Dotační programy na tepelná čerpadla

Nová zelená úsporám je dotační program, jehož cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Funguje od roku 2014. Postupně tento program přešel do dalších etap a rozšířil své zaměření o další oblasti. Následně byly pod jeho hlavičku nově zařazeny i programy Nová zelená úsporám Light zaměřená na seniory a domácnosti s nižšími příjmy a Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce zacílená na mladé rodiny.

Od září 2023 se program Nová zelená úsporám dočkal administrativního zjednodušení. K doložení žádosti a realizace už není nutné předkládat faktury, projektová dokumentace je požadována pouze u vybraných opatření.

Na domácnosti s nižšími příjmy se zaměřila i nová výzva kotlíkových dotací, která platí od dubna 2023. V rámci ní je vyhrazeno 1,7 miliardy Kč, které pokryjí zhruba 15 000 výměn kotlů za modernější systém vytápění.

 

IM nova zelena usporam | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann

Podmínky dotace na tepelné čerpadlo programu NZÚ

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového domu, ale také na výstavbu novostavby či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit díky výměně zdroje energie energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FVE systému
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
Dotace Nová zelená úsporám pro domácnosti

Výše dotace pro rodinné domy v rámci programu Nová zelená úsporám je aktuálně (od 1.9. 2024) následující:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění: 75 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 90 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění: 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody: 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění: 110 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 130 000 Kč
 • Napojení na soustavu zásobování teplem: 30 000 Kč
 • Kotel na biomasu (s akumulační nádrží, nebo samočinnou dodávkou paliva, nebo s celosezónním zásobníkem pelet) – 65 000 Kč
 • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 90 000 Kč
 • Lokální zdroje tepla na biomasu (samočinná dodávka paliva). Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Akumulační kamna na biomasu stavěná individuálně na místě. – 35 000 Kč

Kdo má nárok na získání dotace?

Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce

Nový program Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce cílený na mladé rodiny navíc umožňuje k dotaci získat i zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny, zapojené do programu. Úvěr je možné získat na jednom ze zhruba 1300 míst po celé republice, na pobočkách stavebních spořitelen či jejich mateřských bank. Konkrétně jsou do programu v roce 2024 zapojeny:

 • ČSOB Stavební spořitelna
 • Modrá pyramida stavební spořitelna
 • Raiffeisen Stavební spořitelna
 • Stavební České spořitelny
 • UniCredit Bank.

Zde je možné si nechat vytvořit i finanční plán návrhu rekonstrukce.

O tuto dotaci mohou žádat fyzické osoby místem bydliště v dané lokalitě. Použít ji lze u rodinných domů s plochou do 350 m2, které jsou již postaveny, nebo stojí na místě původního domu.

O zvýhodněný úvěr je možné požádat od března 2024. Podmínkou získání finančních prostředků je realizace zateplení, renovaci nicméně lze doplnit o všechna další opatření jako ve standardním programu. Na tepelná čerpadla tak lze i v tomto případě získat dotaci až ve výši 140 000 Kč.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

Od září 2024 začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.

I proto nová vlna dotace, s názvem NZÚ Light, myslí na domácnosti, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Nízkopříjmové domácnosti mohou získat až 95% podporu na výměnu emisně nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.

dotace2 | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Výše dotace na tepelného čerpadla v rámci programu kotlíkových dotací je následující:

 • Tepelné čerpadlo: až 150 000 Kč, nejvýše 95 % výdajů

Mezi podporované typy nicméně nepatří tepelná čerpadla vzduch-vzduch. Při jejich pořízení je tak nutné žádat o dotaci v rámci jiného dotačního programu.

Konkrétní výše se však může lišit dle konkrétní lokality projektu. Některé obce nabízejí další finanční bonus na realizaci, nad rámec Kotlíkových dotací.

 • Vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda – 130 000 Kč
 • Vytápění + ohřev vody tepelným čerpadlem vzduch-voda, země-voda nebo voda-voda – 150 000 Kč
 • Kotel na biomasu (vč. akumulační nádrže, se samočinnou dodávkou paliva, nebo s celosezónním zásobníkem pelet) – 110 000 Kč
 • Lokální zdroje na biomasu (samočinná dodávka paliva). Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 50 000 Kč

Jaké jsou podmínky pro získání Kotlíkové dotace na TČ?

Výhodná podpora výměny kotlů 1. a 2. emisní třídy končí 31. 8. 2024, potom je výška dotace snížena, ale bude se týkat i dalších typů kotlů na fosilní paliva. 

Od 1. 9. 2024 je možné žádat o finanční podporu také pro výměnu kotlů 3. a 4. emisní třídy.

Žádat můžete v případě, že:

 • Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti vytápěné kotlem na pevná paliva 1. – 4. emisní třídy.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
 • Nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Tuto dotaci lze získat jak pro rodinný dům, tak chalupu či chatu, pokud zde má žadatel trvalé bydliště a jde o trvale obývaný rekreační objekt.

Jak požádat o dotaci?

Důležitou novinkou programu Kotlíkových dotací je ta, že místo podání žádosti se mění, od 1. 9. 2024 již nebude na krajském úřadě, ale u Státního fondu životního prostředí ČR. Žádosti se podávají online přes Agendový informační systém SFŽP ČR, který je dostupný na webu programu NZÚ.

Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou podat žádost online v rámci programu Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí na program Nová zelená úsporám byl spuštěn v září 2023.

I v nově spuštěné etapě budou mít žadatelé zcela zdarma plnou asistenci téměř osmi set poradců z Místních akčních skupin, EKIS a M-EKIS, kteří je provedou celým procesem od návrhu projektu po realizaci.

UTÍKÁ VÁM TEPLO?
UTÍKAJÍ VÁM PENÍZE!

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována podpora v rámci programu Nová zelená úsporám, a to až ve výši 140000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 180000 Kč!

IM Statni Dotace 4 copy | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann

NECHTE VYŘÍZENÍ DOTACE
NA NÁS

Papírování není nic pro vás? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO
U NOVOSTAVBY

Podporu od státu mohou dostat i novostavby s velmi nízkou energetickou náročností. Konkrétně se dotace ve výši 535 000 Kč vztahuje jen domy, které splní stanovené technické parametry, jako např.:

 • Měrná roční potřeba tepla na vytápění
 • Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 • Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Na maximální výši energetické třídy pro novostavbu dosáhnete v případě, pokud máte v projektu certifikované tepelné čerpadlo a systém větrání s rekuperací. 

A víte, že nejvyšší možnou dotaci od státu může dostat dům, který má tepelné čerpadlo, systém větrání s rekuperací a fotovoltaické panely umístěny na střeše či fasádě objektu?

MÁTE ZÁJEM O VYŘÍZENÍ STÁTNÍ DOTACE NA KLÍČ?

Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky kladené na oprávněné žadatele, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace na všechny námi dodávaná zařízení. Díky našim partnerům snadno získáte státní dotaci a ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.