Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení
ZÍSKEJTE STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ ČERPADLO
ZÍSKEJTE
STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ
ČERPADLO
ZÍSKEJTE
STÁTNÍ DOTACI
NA TEPELNÉ
ČERPADLO

Využijte možnosti státní dotace na vaše tepelné čerpadlo

I v roce 2024 můžete žádat o státní příspěvek. Znáte již cenu svého nového vytápění?

Státní dotace na tepelné čerpadlo
v roce 2024

Nová zelená úsporám je dotační program, jehož cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Funguje od roku 2014. Postupně tento program přešel do dalších etap a rozšířil své zaměření o další oblasti. Následně byly pod jeho hlavičku nově zařazeny i programy Nová zelená úsporám Light zaměřená na seniory a domácnosti s nižšími příjmy a Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce zacílená na mladé rodiny. Na domácnosti s nižšími příjmy se zaměřila i nová výzva kotlíkových dotací, která platí od dubna 2023. V rámci ní je vyhrazeno 1,7 miliardy Kč, které pokryjí zhruba 15 000 výměn kotlů.

Od září 2023 se program Nová zelená úsporám dočkal administrativního zjednodušení. K doložení žádosti a realizace už není nutné předkládat faktury, projektová dokumentace bude požadována pouze u vybraných opatření.

IM nova zelena usporam | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového domu, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit díky výměně zdroje energie energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FVE systému
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (neplatí pro nízkopříjmové domácnosti)
Dotace Nová zelená úsporám pro domácnosti

Výše dotace pro rodinné domy v rámci programu Nová zelená úsporám je aktuálně následující:

 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění: 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 100 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění: 60 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody: 80 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění: 120 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody: 140 000 Kč
 • Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému: 140 000 Kč

Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nový program Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce cílený na mladé rodiny navíc umožňuje k dotaci získat i zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny. Ten je možné získat na jednom ze zhruba 1300 míst po celé republice, na pobočkách stavebních spořitelen či jejich mateřských bank. Zde je možné si nechat vytvořit i finanční plán návrhu rekonstrukce.

O tuto dotaci mohou žádat fyzické osoby místem bydliště v daném místě. Použít ji lze u rodinných domů s plochou do 350 m2, které jsou již postaveny, nebo stojí na místě původního domu.

Během prvního čtvrtletí roku 2024 nicméně může dojít k další změnám podmínek získání dotace, pokud budou vyčerpány alokované prostředky pro tento program.

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

Od září 2024 začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy.
I proto nová vlna Kotlíkové dotace myslí na domácnosti, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Nízkopříjmové domácnosti mohou získat až 95% podporu na výměnu emisně nevyhovujícího kotle na tuhá paliva.

dotace2 | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann
Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Výše dotace na tepelného čerpadla v rámci programu kotlíkových dotací je následující:

 • Tepelné čerpadlo: až 180 000 Kč, nejvýše 95 % výdajů

Konkrétní výše se však může lišit dle konkrétní lokality projektu. Některé obce nabízejí další finanční bonus na realizaci, nad rámec Kotlíkových dotací.

Jaké jsou podmínky pro získání Kotlíkové dotace?

Žádat můžete v případě, že:

 • Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti vytápěné kotlem na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
 • Nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci?

Příjem žádostí na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti spustiily krajské úřady postupně v průběhu léta 2023. Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou podat žádost online v rámci programu Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí na program Nová zelená úsporám byl spuštěn v září 2023.

UTÍKÁ VÁM TEPLO?
UTÍKAJÍ VÁM PENÍZE!

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována podpora v rámci programu Nová zelená úsporám, a to až ve výši 140000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 180000 Kč!

IM Statni Dotace 4 copy | Dotace na tepelná čerpadla (Nová zelená úsporám) | Viessmann

NECHTE VYŘÍZENÍ DOTACE
NA NÁS

Papírování není nic pro vás? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

DOTACE NA TEPELNÉ ČERPADLO
U NOVOSTAVBY

Podporu od státu mohou dostat jen domy, které patří do energetické třídy B.0 a vyšší. Na maximální výši pro novostavbu dosáhnete v případě, pokud máte v projektu certifikované tepelné čerpadlo a systém větrání s rekuperací. Dotace od státu vám pak může pokrýt až polovinu pořizovacích nákladů. Podmínkou je ale také instalace tepelného čerpadla dodavatelem s potřebným oprávněním.

A víte, že nejvyšší možnou dotaci od státu může dostat dům, který má tepelné čerpadlo, systém větrání s rekuperací a fotovoltaické panely umístěny na střeše či fasádě objektu?

MÁTE ZÁJEM O VYŘÍZENÍ STÁTNÍ DOTACE NA KLÍČ?

Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky kladené na oprávněné žadatele, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace na všechny námi dodávaná zařízení. Díky našim partnerům snadno získáte státní dotaci a ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.