Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Hodnocení tepelných čerpadel vzduch-voda? V dTestu uspěl Viessmann Vitocal 250-A

Tepelná čerpadla typu vzduch/voda dnes patří k nejoblíbenějším řešením moderního vytápění domu či bytu. Výrobci na zájem reagují, a tak je dnes nabídka na trhu opravdu bohatá, což zákazníkům ztěžuje výběr. Stále častěji se tak zájemci ptají, které tepelné čerpadlo vybrat? S odpovědí na tuto otázku se snaží pomoci test spotřebitelské organizace dTest.

Testu se zúčastnilo 13 tepelných čerpadel typu vzduch/voda různých značek, která byla hodnocena podle šesti vlastností. Konkrétně šlo o účinnost vytápění, účinnost podlahového vytápění, intuitivnost obsluhy, snadnost instalace, hlučnost a vliv na životní prostředí.

Úspěch Viessmann Vitocal 250-A

V testu se blýsklo monoblokové tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A. Získalo hodnocení „velmi dobře“ (83 %), dTest jej popisuje jako vysoce účinné při vytápění, vhodné i pro podlahové vytápění, ekologické a se snadnou obsluhou.

Čerpadlo Viessmann Vitocal 250-A navíc předvedlo nejlepší výkony při vytápění. Zaskvělo se například tepelným faktorem při –2 °C a +2 °C, tedy teplotách, které jsou v českém prostředí během zimy poměrně běžné. V prvním případě za dvě hodiny vyrobilo 14,3 kWh tepelné energie, přičemž spotřebovalo 4,25 kWh elektřiny. Při 2 °C se vyprodukovalo 12,6 kWh tepla, ale spotřebovaly se jen 3 kWh elektřiny.

Viessmann Vitocal 250-A navíc dokázal, že to je čerpadlo vhodné i pro podlahové vytápění. Získal velmi dobré známky v hodnocení poměru vyrobené a spotřebované energie při nastavení na vytápění podlah.

Samé velmi dobré známky mělo zařízení Viessmann také v hodnocení intuitivnosti ovládání. Hodnotitelé navíc u něj ocenili velmi povedenou a přehlednou mobilní aplikaci.

Jak dTest hodnotil tepelná čerpadla

Test hodnotil několik vlastností tepelných čerpadel. Největší důraz byl kladen na účinnost vytápění, které mělo 58% podíl na celkovém hodnocení.

Vytápění

Efektivita vytápění byla testována v klimatické komoře, v níž byly postupně nastavovány různé venkovní teploty. Následně bylo mimo jiné zaznamenáváno množství vyrobené tepelné energie a spotřebované elektrické energie.

Nadto se měřil i poměr tepla a spotřebované energie u podlahového topení.

Obsluha a instalace

V testu byla dále zkoumána snadnost úvodního nastavení čerpadla po jeho instalaci, stejně jako ovládání a intuitivnost nastavení teploty a programů. Pokud testované čerpadlo bylo vybaveno mobilní aplikaci, hodnotilo se i její ovládání.

Známkovala se rovněž snadnost instalace čerpadla, tj. připevnění na zem, instalace venkovního čidla a dalších nutných kroků.

Hlučnost

Během testu byla hodnocena hlučnost venkovní a případně i vnitřní jednotky čerpadla při jeho provozu.

Vliv na životní prostředí

Zhodnocen byl i tzv. potenciál globálního oteplování (GWP) použitého chladiva. Ten značí, kolik tepla v atmosféře daná látka zachytí, ve srovnání s oxidem uhličitým.

Co jsou tepelná čerpadla typu vzduch/voda

Typů tepelných čerpadel je několik, přičemž právě typ vzduch/voda představuje nejčastější kategorii čerpadel. Využívají se primárně k vytápění modernizovaných i nově postavených menších a středně velkých domů i bytů.

Tato zařízení sbírají teplo ze vzduchu v okolí stavby a akumulovaným teplem ohřejí vodu, která je topnou soustavou rozváděna po domě. Některé modely navíc umějí ohřívat užitkovou vodu, případně fungovat jako klimatizace.

Čerpadla se obvykle skládají ze dvou jednotek, venkovní a vnitřní. Zjednodušeně řešeno, vnější část slouží k získávání tepla, zatímco ta interiérová je určena k řízení systému vytápění. To platí pro tzv. monobloková čerpadla, tzv. splitová čerpadla obsahují ještě kondenzátor.

Provoz tepelných čerpadel vzduch/voda

Provoz čerpadel vzduch/voda probíhá v několika základních fázích. Jde v podstatě o opačný postup, než probíhá v chladničce – ta přenáší teplo ze zahřátějších oblastí (vložených potravin) ven za pomoci chladiva. U tepelného čerpadla je tomu naopak. To odpovídá na dotaz, jak to, že čerpadlo vyhřeje domácnost i v době, kdy venku mrzne

Nejprve se teplo zvenčí přenese do výparníku. Jeho chladicí médium může být skutečně mrazivé, jeho teplota se může běžně pohybovat i kolem –25 °C. Chladivo tak dokáže absorbovat teplo i z venkovního mrazivého vzduchu. Médium se odpaří a putuje do kompresoru. V něm se chladivo stlačí, čímž jeho teplota výrazně stoupne.

Horký plyn vstupuje do kondenzátoru neboli výměníku, kde tepelnou energii předává vodě, která se přemístí do topné soustavy. Chladivu klesne teplota, opět zkapalní a vrací se do výparníku, kde se proces opakuje.