Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Jaké je nejlepší tepelné čerpadlo?

Obecně bychom mohli na otázku „jaké tepelné čerpadlo je nejlepší“ odpovědět velmi jednoduše: takové, které nejvíce odpovídá podmínkám, v jakých ho budete používat. Pravda je ale taková, že i když zvážíte všechny faktory (dostupnost zdroje tepla, lokalita, investiční a provozní náklady, plánovaný způsob využívání tepla atd.), stále tím nezúžíte výběr na jedno konkrétní čerpadlo. Během finálního rozhodování však může pomoci jedno velmi důležité slovo, a to účinnost. Právě ta je při určování toho nejlepšího tepelného čerpadla klíčová.

Pokud někdo uvažuje nad koupí tepelného čerpadla, obvykle je tomu tak ze dvou základních důvodů – ekologičnost zařízení a nízké provozní náklady, vycházející z bezplatné energie čerpané ze vzduchu, země nebo vody. Aby však náklady byly opravdu optimální, důležité je, s jakou účinností tepelné čerpadlo pracuje. O tom nám vypovídají především dvě hodnoty, a to okamžité výkonové číslo a sezonní, resp. roční výkonové číslo.

Okamžité výkonové číslo

Okamžité výkonové číslo – COP (z anglického výrazu Coefficient of Performance) je v podstatě vyjádřením účinnosti tepelného čerpadla. Udává poměr výstupního tepelného výkonu tepelného čerpadla k energetickému příkonu na vstupu do tepelného čerpadla (ten je vyjádřen dvěma složkami, a to součtem elektrického příkonu kompresoru a elektrického příkonu potřebného pro překonání tlakové ztráty výparníku a kondenzátoru). Zjednodušeně řečeno, COP představuje poměr odevzdaného tepla k odebíranému příkonu (pokud se například uvádí, že hodnota COP se rovná 3, znamená to, že z 1 kWh elektrické energie získáte 3 kWh tepelné energie).

Číslo COP (někdy se označuje také jako topný faktor) najdete uvedené u každého tepelného čerpadla. Hodnota COP může kolísat v závislosti na podmínkách, v jakých tepelné čerpadlo pracuje – tento faktor tedy může nabývat různých hodnot u stejného tepelného čerpadla v provedení vzduch/voda za různých vnějších (teplotních) podmínek (v létě bývá tento faktor vyšší, v zimě nižší). U porovnávání hodnoty COP platí, že čím je tato hodnota vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. Při porovnávání různých druhů tepelných čerpadel je třeba zjistit hodnotu topného faktoru od výrobce tak, aby byla uvedená ve stejných podmínkách jako u ostatních vámi porovnávaných tepelných čerpadel.

Tyto podmínky jsou charakterizovány hlavně dvěma údaji, a to teplotou primárního média (zdrojová teplota A) a teplotou výstupní topné vody (výstupní teplota W). U toho samého čerpadla se COP může výrazně měnit v závislosti na tom, k jakým teplotám se jeho hodnota váže. Například u teploty primárního média 7 °C a teploty topné vody 35 °C bude hodnota COP 4,8; avšak při teplotě média 2 °C a teplotě vody 35 °C bude COP mít hodnotu už jen 3,3.

Sezonní výkonové číslo

Sezonní výkonové číslo – SPF (z anglického výrazu Seasonal Performance Factor) vyjadřuje poměr tepla na výstupu z čerpadla v průběhu jednoho roku k jeho celkové spotřebě energie během tohoto roku – ukazuje tedy, jak je tepelné čerpadlo schopné přizpůsobit svou energetickou náročnost topnému výkonu, který se mění v závislosti na teplotních změnách vnějšího prostředí.

Jde o ukazatel, který je přesnější než COP. Abychom ho však mohli určit, je potřeba znát i podmínky instalace tepelného čerpadla, proto ho uvádějí jen někteří výrobci tepelných čerpadel. Při výpočtu se dávají do vzájemného poměru všechna přiváděná a odváděná množství energie tepelného čerpadla za jeden rok. Odborníci při výpočtu SPF zohledňují různé údaje, jako je například spotřeba proudu řídící jednotky, komprese a zdroje tepla, spotřeba proudu tepelného čerpadla, tepelné ztráty, spotřeba průtokového ohřívače a proudu oběhového čerpadla topného zařízení.

U tohoto čísla také platí, že čím je jeho hodnota vyšší, tím je čerpadlo účinnější, resp. čím vyšší je číslo, tím nižší je spotřeba proudu a tedy náklady na vytápění.

Jaké je tedy nejlepší tepelné čerpadlo?

Samozřejmě to, které vám při splnění všech podmínek, které jsme zmínili už v úvodu, za rok odevzdává několikanásobně víc energie, než je energie ve stejném časovém úseku potřebná na jeho provoz. Nejvyšší výkonová čísla se pohybují u hranice 5, nezapomínejte si však při výběru všímat teplotních podmínek, za kterých uváděné číslo platí. Na závěr zbývá jen připomenout staré známé přísloví: raději dvakrát měřit a jednou řezat. Tepelné čerpadlo je nemalá investice, vyplatí se proto poradit při jeho výběru s odborníkem a vložit jeho instalaci do rukou specialistů. Jen tak si můžete být jistí, že systém bude plnit svou úlohu efektivně, dlouhodobě a při co nejnižších možných provozních nákladech.