Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Vytápění domu tepelným čerpadlem

Současný trh nabízí více možností, jak domácnosti zajistit potřebné teplo. Jednou z nich je vytápění domu tepelným čerpadlem. Tato alternativa láká uživatele stále více, především díky nízkým provozním nákladům a ekologičnosti zařízení.

Tepelná čerpadla představují moderní způsob vytápění. Zpracovávají bezplatné teplo z vnějšího prostředí, na svou činnost spotřebují jen minimum elektrické energie, jednoduše se obsluhují, dají se kombinovat s jinými topnými systémy, je možné je využívat i na chlazení a instalovat je v různých lokalitách a podmínkách. V následujících řádcích se dočtete, jaké jsou výhody a nevýhody těchto zařízení, a například i to, s jakými mýty o těchto zařízeních je možné se často setkat.

Výhody vytápění domu tepelným čerpadlem

Mezi hlavní výhody tepelných čerpadel patří:

 1. Nízké náklady na vytápění – a to hlavně proto, že pro svůj provoz využívají obnovitelné zdroje energie, a nikoliv zemní plyn či fosilní paliva, které jsou na energetickém trhu stále dražší. S tímto bodem souvisí také to, že nedochází k ročnímu kolísání cen za energie, jelikož energie odebíraná ze vzduchu nebo ze země, případně z podzemních vod, není zpoplatněná. Jediné, za co u tepelných čerpadel platíme, je elektřina potřebná na pohon zařízení. A té stačí málo.
 2. Provoz tepelných čerpadel je nenáročný z hlediska údržby a obsluhy – po úvodním nastavení odborníkem už tepelná čerpadla pracují samostatně. Navíc je možné je ovládat na dálku pomocí internetového rozhraní nebo mobilní aplikace.
 3. Ekologičnost provozu – tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a aktivně přispívají ke snižování emisí CO2.
 4. Kompatibilita – s klasickým vytápěním pomocí topných těles, podlahovým, stěnovým i stropním vytápěním.
 5. Kombinovatelnost – s jinými systémy, jako jsou například elektrokotle, fotovoltaika, plynové kotle.
 6. Typová rozmanitost – v nabídce je více typů tepelných čerpadel, což umožňuje výběr optimálního produktu pro naše podmínky (klima, terén, vlastnosti budovy, teplotní požadavky apod.).
 7. Tepelný komfort v zimě i v létě – tepelné čerpadlo umožňuje nejen vytápět dům nebo zabezpečovat teplou užitkovou vodu; v teplých měsících ho je možné využívat i na chlazení domácnosti pomocí vytápěcí soustavy, například podlahového vytápění.

Existují nějaké nevýhody při topení tepelným čerpadlem?

I tepelná čerpadla mají jako všechna ostatní zařízení své nevýhody. Těch je však podstatně méně než výhod a některé se vážou jen na konkrétní typy nebo modely čerpadel.

Mezi nevýhody tepelných čerpadel je možné zařadit:

 1. Vyšší pořizovací náklady – závisí na tom, jaké funkce má tepelné čerpadlo plnit, dále na kvalitě a konstrukčním vyhotovení čerpadla. Vyšší náklady jsou samozřejmě spojené hlavně s tepelnými čerpadly typu země/voda a voda/voda, a to kvůli realizaci vrtů, umisťování plošných kolektorů do země nebo výkopu studní. Při porovnávání nákladů na tepelná čerpadla a jiná vytápěcí zařízení je však třeba brát do úvahy celkové investiční náklady, které nemusí být v konečném důsledku až tak vysoké, jak by se mohlo na první pohled zdát. U tepelných čerpadel například odpadají náklady na plynovou přípojku, stavbu komínu, skladu na palivo nebo technickou místnost a podobně. Vždy se doporučuje porovnávat celkové náklady na stavbu domu s jedním a stavbu domu s druhým zařízením.
 2. Hlučnost čerpadla typu vzduch/voda – všeobecně jsou tepelná čerpadla tohoto typu považována za hlučnější zařízení, která mohou hlavně v hustějších zástavbách působit rušivě nejen pro samotné obyvatele, ale i sousedy. Je však třeba říct, že už jsou na trhu i obzvlášť tiché modely, jako např. Viessmann Vitocal 222-A. Existují i mnohé způsoby, jak hlučnost čerpadla snížit.
 3. Teplotní limity provozu čerpadla typu vzduch/voda – nejsou vhodné do oblastí, kde teploty klesají pod -22 °C.
 4. Stavební omezení na pozemku při používání čerpadla typu země/voda a voda/voda – na místech, kde jsou plošné kolektory (studny, vrty), není možné dále stavět (například bazén).
 5. Úřední povolení při používání čerpadla typu voda/voda – vzhledem k tomu, že jako zdroj energie využívá energii podzemní nebo říční vody, potřebujete na provoz zařízení povolení od vodoprávního úřadu.

Efektivita vytápění tepelným čerpadlem

Základní požadavek pro efektivní vytápění pomocí tepelných čerpadel je co nejnižší teplotní rozdíl mezi vstupující a vystupující teplotou v systému tepelného čerpadla. Platí, že čím víc chceme dosáhnout vyšší účinnosti systému, tím nižší teplotní spád potřebujeme ve vytápěcím systému.

Efektivnější instalace tepelného čerpadla preferuje:

 • nízkoteplotní topný systém oproti vysokoteplotnímu,
 • plošné vytápění oproti konvenčnímu,
 • co nejmenší změny teplot v interiéru během dne,
 • ekvitermní regulaci (regulace topení na základě vnější teploty),
 • oddělení okruhu pro přípravu teplé vody od topného okruhu.

O účinnosti tepelného čerpadla pojednává výkonové číslo COP (Coefficient of Performance), které představuje poměr odevzdaného tepla k odebíranému výkonu. Čím je hodnota COP vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. Nejúčinnější čerpadla mívají hodnotu COP kolem 5 (jde o bezrozměrnou jednotku). Tato hodnota se uvádí u rozdílných teplot, proto je potřeba si během výběru čerpadla všímat, při jakých teplotních podmínkách se COP uvádí.

Kombinování tepelných čerpadel s jinými zařízeními

Tepelná čerpadla můžeme velmi dobře kombinovat s jinými vytápěcími nebo klimatizačními zařízeními v domácnostech. V rámci vytápěcích zařízení pracují tepelná čerpadla nejefektivněji ve spolupráci s podlahovým, stěnovým nebo stropním vytápěním, protože jsou to plošné a nízkoteplotní vytápěcí systémy. Oproti klasickému vytápění topnými tělesy je podlahové vytápění v součinnosti s tepelným čerpadlem účinnější až o 20 %.

Tepelná čerpadla můžeme využívat i spolu s klasickými topnými tělesy. V takovém případě je však výhodnější použít hybridní tepelná čerpadla, která se skládají z tepelného čerpadla typu vzduch/voda a kondenzačního kotle. V takovémto druhu čerpadla se dá přepínat mezi jednotlivými provozovnami – kotlem a tepelným čerpadlem – nebo mohou obě fungovat naráz (příp. Kombinace obou zdrojů v systému).

Pro přípravu teplé vody může být výhodné využívat v součinnosti s tepelným čerpadlem solární zařízení, která tepelným čerpadlům odlehčí od přípravy teplé vody. Čerpadlo se pak využívá jen na vytápění, čímž se snižují jeho provozní náklady.

Tepelné čerpadlo je samo o sobě možné využít na chlazení místností v teplých letních měsících. Ovládat ním však můžete i činnost větracího (rekuperačního) zařízení. Tím vznikne jeden topný a ventilační systém, obsluhovaný jednou regulací.

Tepelné čerpadlo je možné propojit i s fotovoltaickým systémem, který se postará o to, že elektrickou energii potřebnou na chod čerpadla budete získávat bezplatně ze slunečního záření.

Mýty o tepelných čerpadlech: Uvedeno na správnou míru

Už i vy jste určitě slyšeli o tepelných čerpadlech, která mohou právem vzbuzovat obavy, zda do tohoto zařízení investovat. Na závěr si tedy shrneme nejčastější (ne)pravdy, s kterými je možné se v souvislosti s tepelnými čerpadly setkat:

 • Je to nová a v praxi neověřená technologie – pravda je taková, že se historie tepelných čerpadel píše už přes 100 let, nejde tedy o žádnou novinku. V Česku se pak tepelná čerpadla používají už pár desítek let. O neověřené technologii v praxi tedy nemůže být ani řeč.
 • Samotné na vytopení domu nestačí – to záleží na tom, jaké tepelné čerpadlo použijeme a jak bude navržena vytápěcí soustava. Tepelné čerpadlo typu země/voda může samostatně vytápět dům po celý rok, dokonce i za silných mrazů. Tepelné čerpadlo vzduch/voda zase dokáže pracovat až do teploty -22 °C. Pro co nejefektivnější celoroční provoz se tepelná čerpadla obvykle kombinují s jinými zařízeními, například elektrickými kotli.
 • Nezajistí nízké náklady na vytápění – náklady závisí na celkovém řešení vytápění domu. Nesprávně navržená soustava bude samozřejmě mít negativní vliv na provozní náklady. Proto je důležité, abyste návrh vytápěcí soustavy nechali rukám odborníka. Tím si zajistíte, že bude potenciál tepelného čerpadla využit naplno a že budou zároveň nízké provozní náklady.
 • Má krátkou životnost – tak jako u jiných technologií i u tepelných čerpadel platí, že vše závisí na konkrétním zařízení, jeho odborné instalace a správného používání. Životnost kvalitních tepelných čerpadel se pohybuje na úrovni 20 a více let.