Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Jak vybrat tepelné čerpadlo pro rodinný dům?

Během výstavby rodinných domů je jednou z priorit i správný výběr systému pro zásobování teplem, protože takové rozhodnutí přímo ovlivňuje požadavek na potřebu energií v domě. Od roku 2020 je povinné stavět domy tak, aby vyhovovaly požadavkům na energetickou třídu A (mimořádně úsporná) a B (úsporná) – mělo by tedy jít o budovy s téměř nulovou potřebou energie. Jedním z řešení, jak dosáhnout této energetické kategorie, je využití tepelného čerpadla jako zdroje tepla.

Tepelné čerpadlo je samozřejmě výhodné si pořídit i při rekonstrukci a výměně zdroje tepla, ne jenom při novostavbách. Vstupní náklady jsou sice vyšší, počáteční investice se však vrátí v podobě nízkých provozních nákladů. A jak tedy vybrat tepelné čerpadlo pro rodinný dům?

Jaké tepelné čerpadlo do rodinného domu?

V současnosti si domácnosti vybírají hlavně ze tří základních typů tepelných čerpadel. V závislosti na tom, z jakého prostředí čerpají energii potřebnou pro svou činnost, rozlišujeme tepelná čerpadla:

  • vzduch/voda 
  • země/voda
  • voda/voda

Jednoznačně nejoblíbenějším typem v našich zemích je tepelné čerpadlo vzduch/voda, které získává teplo z okolního vzduchu. Jeho instalace je totiž nenáročná, cena přijatelná, provozní náklady nízké účinnost vysoká. Nedoporučuje se však jako primární zdroj energie, vzhledem k tomu, že ve velmi chladných měsících jejich účinnost klesá a nemusí tak stačit na vytopení domu. O efektivním provozu tohoto typu čerpadla je možné hovořit, pokud vnější teplota neklesne pod -15 °C.

Druhým nejoblíbenějším typem jsou tepelná čerpadla země/voda, která čerpají teplo z půdy prostřednictvím plošných zemních kolektorů nebo hlubinných zemních vrtů. Plošné zemní kolektory se vždy instalují do nezámrzné hloubky konkrétní oblasti, v které se stavba nachází. Vrty mívají hloubku kolem 150 m. Jejich účinnost je velmi vysoká, provozní náklady nízké a v jejich prospěch hraje hlavně teplotní stabilita prostředí, z kterého odebírají teplo.

Tepelná čerpadla typu voda/voda se využívají nejméně. Je to dáno potřebou čerpat teplo z vodního zdroje, kterým je buď řeka, nebo podzemní voda – což jsou v porovnání se vzduchem a půdou nejméně dostupné zdroje energie. Pokud však máte přístup k těmto zdrojům energie, pak se je oplatí využít. Tepelná čerpadla typu voda/voda patří podobně jako země/voda k vysoce účinným a mají nízké provozní náklady, zároveň je však třeba počítat s vyššími náklady na servis spojený s údržbou čerpadel.

Nabídka tepelných čerpadel Viessmann pro rodinné domy

Požadavky tepelných čerpadel na prostor

Jelikož jsou vnitřní jednotky čerpadel vzhledem k rozměrům prostorově nenáročné, estetické a většinou tiché, není problém najít jim v domě vhodné místo. Nepotřebujeme žádný sklad na palivo ani speciální technickou místnost. Je ale nutné zvážit vnější dispozice domu.

V případě čerpadla vzduch/voda v provedení venkovní monoblok venku v podstatě nepotřebujeme žádný prostor (čerpadlo se nachází uvnitř a s vnějším prostředím ho spojuje potrubí, umístěné v obvodové zdi domu). Pokud však chceme instalovat čerpadlo venku (kvůli nedostatku prostoru v domě) nebo čerpadlo sestávající z vnitřní i vnější jednotky (splitové), pak je třeba mít ještě před koupí promyšleno, kam čerpadlo umístíme. Obvykle se instaluje v blízkosti domu, není náročné na prostor, ale v závislosti na konkrétním modelu bývá zdrojem většího nebo menšího hluku, což vám nebo vašim sousedům může způsobovat určitý „akustický“ diskomfort. Proto je při výběru tohoto typu čerpadla třeba sledovat rozměry i decibely.

Tepelné čerpadlo země/voda vyžaduje pozemek s dostatečnou rozlohou na umístění kolektorů nebo realizaci vrtů (pozor, nestačí mít dostatečnou plochu na instalaci, ale i dobrý přístup na pozemek, aby se na něj dostaly stroje nutné k vykonání prací). Je třeba také počítat s tím, že je nutné vyhnout se místům s kolektory u budoucích výkopových prací na pozemku (například stavba bazénu). V tomto ohledu jsou na tom lépe vrty, které jsou prostorově méně náročné, zároveň je však jejich realizace finančně náročnější.

Podobně jako tepelné čerpadlo země/voda je na tom i čerpadlo voda/voda, odebírající teplo z podzemní vody. V blízkosti domu se vykopou dvě studny hluboké např. 12 metrů, přičemž by od sebe měly být vzdáleny alespoň 15 m.

Tepelný komfort a funkce tepelných čerpadel

K tomu, abychom zajistili správný návrh tepelného čerpadla a tím i tepelný komfort v našem domě, potřebujeme znát celkovou potřebu tepla na vytápění, která zohledňuje tepelnou izolaci domu, orientaci oken na světové strany, teplotní oblast, v které bydlíme, vnitřní objem domu tepelné ztráty vytápěného objektu.

Je také třeba brát ohled i na to, jaké funkce má tepelné čerpadlo splňovat, protože kromě vytápění a přípravy teplé vody ho můžeme využít i na chlazení objektu v letních měsících. Dále je vhodné zamyslet se nad možnou kombinací s jinými systémy (solární kolektory, fotovoltaika, kotle) a při výběru čerpadla si všímat jeho kompatibility, resp. připravenosti na propojení s nimi.

Optimální tepelné čerpadlo pro váš dům

Tepelná čerpadla jsou vhodným zdrojem tepla u novostaveb i rekonstrukcí rodinných domů. Potřeby domácností jsou však rozdílné, stejně tak podmínky na instalaci těchto ekologických zařízení. Posoudit výchozí stav by proto měli odborníci, neváhejte se s nimi poradit. Správný výběr je základem pro to, abyste si zajistili nejen tepelný a uživatelský komfort, ale také abyste mohli využívat plný potenciál tepelného čerpadla při co nejpříznivějších provozních nákladech. Pokud si chcete zabezpečit i co nejnižší vstupní náklady, zkuste využít státní dotaci – ale pozor, je nutné vybrat model, na který je možné takovýto příspěvek získat.