Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Tepelné čerpadlo voda-voda: co potřebujete vědět

Kvůli rostoucím cenám energií hledají lidé úspornější způsoby vytápění domácnosti. Proto se tepelná čerpadla dostávají do popředí zájmu, jelikož využívají teplo z okolního prostředí. Na jakém principu funguje tepelné čerpadlo voda-voda?

Co znamená označení voda-voda?

Tepelná čerpadla rozlišujeme pomocí názvu: tepelné čerpadlo voda-voda, tepelné čerpadlo vzduch-voda, tepelné čerpadlo země-voda apod.

První slovo v názvu označuje, kde systém získává teplo. Za spojovníkem pak, jakým způsobem ho předává dál. Tepelné čerpadlo voda-voda odebírá teplo ze spodní vody (většinou ze sací studny), ta prochází výměníkem tepelného čerpadla a po ochlazení se vrací zpět do země (vsakovací studnou/vrtem).

Výhody tepelného čerpadla voda-voda

  • Dosahuje nejvyššího topného faktoru v porovnání s ostatními systémy tepelných čerpadel.
  • Nižší nároky na prostor a nižší pořizovací náklady oproti čerpadlům s vrty.
  • Krátká doba návratnosti investice.
  • Zpětné využití odpadního tepla v různých technologických procesech.

Nevýhody tepelného čerpadla voda-voda

  • Náročná instalace.
  • Složitá legislativa.
  • Dá se využít pouze v místech, kde je dostatek vody (studna nebo povrchové vodní plochy).
  • Nutný pravidelný servis čerpadla a jeho komponent (čištění filtrů a výměníků), čímž se zvedají provozní náklady.

Spodní nebo povrchová voda?

Spotřeba vody je u tepelného čerpadla voda-voda poměrně velká. Je potřeba počítat nejméně s 0,3 m3/hod na 1 kW tepelné ztráty domu. V případě běžného rodinného domu se tedy jedná o 2–5 m3/hod.

V České republice je studní s takovou vydatností málo, proto je čerpadlo do studny poměrně vzácným systémem. Odčerpanou vodu ze studně je navíc potřeba vracet zpátky do země do stejné zvodně (vodonosné vrstvy), ze které jsme ji vzali. Jakmile tomu tak není, porušujete tzv. vodní zákon a můžete dostat pokutu.

Pokud chcete čerpat vodu z povrchových vodních ploch, musíte nejdříve požádat o souhlas vlastníka. Povrchová voda se čerpá přímo do tepelného čerpadla a poté se ochlazená vypouští zpět, což se majitelům ne vždy líbí.

Kolik stojí TČ voda-voda a jaká je úspora?

Cena tepelného čerpadla voda-voda se orientačně pohybuje v rozmezí 180 000 Kč až 350 000 Kč. Vždy záleží na konkrétním místě instalace. Pořizovací náklady jsou tedy poměrně vysoké. Nicméně tento systém je nejúčinnější na trhu. Vysoký topný faktor vám může přinést úsporu až okolo 90 %.

Jaké odpadní teplo je možné využívat?

Tepelné čerpadlo voda-voda se hodí především do komerčních nebo obecních objektů, které jsou pod pravidelným dozorem. Tento systém navíc umí využívat teplo z mnoha různých zdrojů. Například z chladící technologické vody z průmyslových procesů (odpadní voda z bazénů, hotelů, chlazení hydrauliky při výrobě vína nebo z chlazení serverů apod.)