Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Tepelná čerpadla: Snadná cesta k dekarbonizaci a nižším emisím

Globální oteplování je palčivým problémem současnosti, který má výrazné dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Jedním z hlavních zdrojů emisí skleníkových plynů jsou tradiční a poměrně neefektivní způsoby vytápění. Dekarbonizace vytápění domácností se tak stává nezbytnou součástí boje proti klimatické změně a dosažení udržitelnější budoucnosti. Dnes už naštěstí existuje řada alternativních technologií, které mohou pomoci snížit uhlíkovou stopu, přičemž tepelná čerpadla vynikají svou energetickou efektivitou a ekologickým přínosem.

K dekarbonizaci může lehce přispět každý 

Dekarbonizace je procesem, při němž dochází ke snižování produkce skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého (CO2). Cílem je omezit negativní dopady klimatických změn. Jedná se o důležitý prvek v boji proti globálnímu oteplování a ochraně životního prostředí. Dekarbonizace není ale rozhodně záležitostí pouze velkých průmyslových podniků. Důležitou roli v ní hrají i obyčejné domácnosti, které se podílejí na znečišťování neméně významným dílem. Každý z nás dnes může přispět k dekarbonizaci různým způsobem. Jednou možností je úspora energie pomocí energeticky úsporných zařízení a technologií, jako jsou izolační materiály a termostaty.  Dále lze přejít na obnovitelné zdroje energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, které minimalizují emise CO2. Avšak jednou z nejefektivnějších a stále dostupných možností je přechod na tepelná čerpadla, která využívají přírodní zdroje energie a efektivně je přeměňují na teplo pro vytápění domácností.

Tepelná čerpadla jako efektivní řešení

Tepelná čerpadla představují jednu z nejlepších a nejefektivnějších alternativ pro dekarbonizaci vytápění vašeho domu, ale i dřevostavby nebo chalupy. Tato zařízení odebírají teplo z okolí vytápěného objektu, tedy ze vzduchu, země nebo vody, a vytvářejí pomocí něho vyšší teplotu, kterou lze využít pro vytápění domu nebo ohřev vody. 

Přeměna odebíraného tepla na vyšší teplotu je možná díky stlačení par chladiva v kompresoru, při kterém dojde k jeho zahřátí. Na to vše je navíc zapotřebí jen velmi malé množství elektrické energie. Tepelná čerpadla tak dokážou díky své energetické efektivitě vyrobit více tepelné energie, než kterou potřebují pro svůj provoz. Za každou dodanou 1 kW vyrobí tepelné čerpadlo teplo, na jehož výrobu byste potřebovali 4 kW elektrické energie. 

Tepelná čerpadla dostupná pro každého

Pokud váš zájem směřuje k ekologickému a udržitelnému vytápění, přechod na tepelná čerpadla může být jedním z nejlepších kroků. Ale nemusíte se obávat, že za svůj přístup k ochraně planety draze zaplatíte! Naopak, vaše investice do tepelného čerpadla se vám poměrně rychle vrátí

Pokud přejdete na tepelné čerpadlo z plynového kotle, ušetříte až 20 000 Kč ročně a návratnost se pohybuje okolo 6 až 8 let. V případě přechodu z elektrokotle je roční úspora až 45 000 Kč ročně a svou investici můžete dostat zpět už za 5 let. 

Po instalaci a zprovoznění tepelného čerpadla si navíc můžete u dodavatele energie zažádat o zvýhodněnou sazbu. Za veškerou spotřebu elektřiny v domácnosti tak budete platit nižší sazby. Podle typu čerpadla můžete také využít aktuální státní dotace ve výši až 180 000 Kč dle dotačního programu. Další úsporou je také snížení sazby DPH na 12 % v oblasti obnovitelných zdrojů energie od 1. 1. 2024.

Snadné pořízení tepelného čerpadla: Rady při nákupu

Přechod na tepelná čerpadla není jen krokem k dekarbonizaci vytápění a udržitelnější budoucnosti, ale také investicí do pohodlnějšího a ekonomičtějšího způsobu vytápění. Celý proces pořízení tepelného čerpadla je navíc poměrně snadný.

Zde je několik praktických rad, jak postupovat:

  1. Vyberte vhodný typ tepelného čerpadla: Existuje několik typů tepelných čerpadel, jako jsou vzduch-voda, voda-voda nebo země-voda. Pokud nevíte, jaký typ a výkon zvolit, pomůže vám v tom naše rychlá online kalkulačka. Získáte tak přesnější představu o tom, které tepelné čerpadlo bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám a podmínkám vašeho domu.
  2. Zajistěte si kvalitního dodavatele a správnou instalace: Důležitou součástí úspěšného přechodu na tepelná čerpadla je jeho kvalita a profesionální instalace. Najděte spolehlivého dodavatele s dobrými referencemi a zkušenostmi v oblasti prodeje a instalace tepelných čerpadel.
  3. Zvažte možnosti financování a využití dotace: Prvotní investice do tepelného čerpadla je poměrně velká. Zvažte proto možnosti výhodného financování, jako jsou dnes nabízené úvěry na ekologická zařízení, někdy i s nulovým úrokem. 
  4. Využijte aktuálně vypsané dotace: V současnosti probíhá řada dotačních programů, které jsou zaměřeny právě na energetické úspory a na obnovitelné zdroje energie. Solidní dodavatelé tepelného čerpadla vám navíc s poskytnutím dotace vydatně pomohou a vyřídí převážnou část administrativy. 
  5. Zamilujte si snadné ovládání a bezproblémovou údržbu: Jedním z benefitů tepelného čerpadla je i jeho jednoduché ovládání a takřka nulová údržba. Vaše tepelné čerpadlo můžete ovládat přes mobilní aplikaci ve svém telefonu, třeba i z druhé strany zeměkoule. Tepelná čerpadla navíc vyžadují pouze minimum zásahů a nevyžadují téměř žádnou údržbu. 

Dekarbonizace vytápění ve vašich rukou

Díky své spolehlivosti, dlouhé životnosti, rychlé návratnosti a nízkým provozním nákladům jsou tepelná čerpadla ideálním řešením dekarbonizace pro běžné domácnosti. Každý tak může lehce přispět ke snížení své uhlíkové stopy a k ochraně životního prostředí. S tepelnými čerpadly můžete nejen ušetřit na nákladech spojených s vytápěním, ale také aktivně přispět k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny.