Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Jak vybrat tepelné čerpadlo k bazénu?

Situace na trhu s komplexním řešením bazénových technologií a tepelných čerpadel reflektuje pokračující zájem o tento segment. V jisté míře zde umíme rozlišit mezi dvěma proudy, které sledují společný cíl. Jeden proud zastupují zájemci o klasická bazénová tepelná čerpadla, druhý proud představují ti, kteří k ohřevu vody v bazénu preferují tepelné čerpadlo určené přednostně k vytápění domu. Jak vybrat tepelné čerpadlo k bazénu? Co je pro každou možnost specifické?

Bazénové tepelné čerpadlo

Nejrozšířenějším tepelným čerpadlem používaným k ohřevu vody v bazénu je typ vzduch-voda, který odebírá teplo z okolního vzduchu. To pak po převedení na vyšší teplotu odevzdává přes výměník vodě. V jeho prospěch mluví hlavně jednoduchá instalace a s tím spojené nižší vstupní náklady (v porovnání s typy země-voda a voda-voda, které vyžadují složitější zemní práce). 

Umísťuje se v blízkosti bazénu, ideálně na zpevněnu plochu, přičemž je potřeba myslet i na to, že se ze všech stran čerpadla musí zachovat předepsaná minimální vzdálenost od okolních objektů (pohybuje se zhruba od 1 do 3 metrů). Účinnost závisí na venkovních teplotních podmínkách. Platí, že s klesající teplotou klesá i účinnost (nejvhodnější pro činnost čerpadla jsou teploty v rozmezí cca 7 až 25 °C). O účinnosti tepelného čerpadla vypovídá jeho výkonové číslo (COP) – jeden ze základních parametrů, který je nutné brát do úvahy při výběru (jakéhokoli) tepelného čerpadla. COP představuje poměr odevzdaného tepla k odebíranému elektrickému příkonu (pokud se například uvádí, že hodnota COP je 5, znamená to, že z 1 kWh elektrické energie získáte 5 kWh tepelné energie). Více se o něm můžete dozvědět zde . Další nutností k výběru správného tepelného čerpadla pro bazén je znát objem vody v bazénu. Od toho se určuje, jaké tepelné čerpadlo z hlediska výkonu budete potřebovat.

Co ještě zvážit při výběru tepelného čerpadla k bazénu:

  • Některé modely čerpadel mají možnost nejen ohřívat, ale také chladit vodu.
  • Hlučnost jednotlivých modelů se liší – je tedy potřeba všímat si i tohoto parametru, aby vás provoz čerpadla nerušil.
  • Možnost ohřevu slané a/nebo sladké vody.
  • Doplňující funkce, jako například programy ohřevu (volitelnost rychlosti ohřevu vody), ovládání (digitální, WiFi, …).
  • Vybavení proudovým chráničem, který v případě poškození elektrických částí odstaví zařízení z provozu.

Ceny bazénových tepelných čerpadel

Na trhu najdete mnoho modelů od různých výrobců. Cenové rozpětí je velmi velké v závislosti na výkonu, použitých materiálech, provedení, příslušenství, značce apod. Nejlevnější modely se pohybují kolem 15 000 Kč, ty nejdražší stojí i několik desítek tisíc korun.

Tepelné čerpadlo pro vyhřívání bazénu
Zdroj: Adobe Stock

Tepelné čerpadlo pro vytápění domu i ohřev vody v bazénu

Pokrokovějším přístupem pro ohřev vody v bazénu je myslet na tuto možnost už při volbě systému pro vytápění domu. Pokud si zvolíte tepelné čerpadlo, získáte tak nejen levné, ekologické a efektivní vytápění, ale také možnost ohřevu TV, chlazení příbytku v teplých letních měsících a ohřevu vody v bazénu. Toto konvenční tepelné čerpadlo tedy muže pokrýt všechny tepelné nároky vaší domácnosti. Výhodou takového řešení je, že se veškeré technické prvky soustřeďují na jednom místě, šetříte tedy prostor (nepotřebujete místo na dvě samostatná zařízení) a náklady (nepotřebujete investovat do koupě, instalace dvou zařízení) a zároveň se všechny do budoucna nutné servisní prohlídky vztahují jen k jednomu zařízení.

Na výběr máte opět z různých typů dle prostředí, z kterého bude čerpadlo odebírat teplo (vzduch, země, voda). Můžete tedy vybrat to optimální tepelné čerpadlo pro vaše podmínky. Pokrokovou možností regulace je ovládání všech prvků napojených na tepelné čerpadlo pomocí jediné aplikace. Uživatel tak může pohodlně kontrolovat teplotu v obýváku, teplou vodu a bazén z jednoho místa.

Stejně jako bazénové tepelné čerpadlo je i konvenční tepelné čerpadlo ideálním nástrojem pro doohřev, s přihlédnutím k tomu, že v průběhu léta, pozdního jara a brzkého podzimu, kdy si přejeme prodloužit koupací sezónu, jsou venkovní teploty pro provoz tepelného čerpadla optimální a dosahují hranice maximálního COP.

Tepelné čerpadlo Vitocal 222-G typu země-voda
Tepelné čerpadlo Vitocal 222-G typu země-voda. Zdroj: Viessmann
Tepelné čerpadlo Vitocal 222-S typu vzduch-voda pro rodinný dům
Tepelné čerpadlo Vitocal 222-S typu vzduch-voda. Zdroj: Viessmann

Zapojení tepelného čerpadla k bazénu

Montáž čerpadla je značně zjednodušená pro všechny zúčastněné strany, pokud jsou první kroky pro zapojení realizovány již v procesu hrubé stavby. To ovšem nutně neznamená, že absencí těchto kroků je cesta k připojení konvenčního tepelného čerpadla k ohřevu bazénu nemožná. Samozřejmě je ale potřeba myslet i na to, že starší tepelná čerpadla nemusí být pro ohřev vody v bazénu vhodná. Nová tepelná čerpadla jsou už obvykle na možnost podpory vytápění bazénu připravená.

Pokud technická místnost, případně suterén nabízí místo, kudy je možné překonat obvodovou stěnu nemovitosti směrem k bazénovému tělesu (máte-li čerpadlo uvnitř objektu), je možné uložení trubek a kabelů spolu s hydroizolačními prostupy. Rovněž je možné vést propojení nadzemně, pokud se teplonosná kapalina ošetří přidáním nemrznoucí ethylenglykolové kapaliny. Při pokládání předizolovaných trubek do předem zhutněného lůžka ve výkopu je nutné brát v potaz minimální nezámrznou hloubku pro daný region, riziko zavzdušnění a ochranu proti chodu při poruše sekundárního oběhového čerpadla.

Rodinný dům využívající tepelné čerpadlo Vitocal 200-S
Tepelné čerpadlo Vitocal 200-S. Zdroj: Viessmann

Schéma zapojení pro ohřev bazénové vody tepelným čerpadlem je jednoduché a víceméně kopíruje způsob připojení tradičního vytápěcího okruhu. Je nicméně vhodné počítat s ohřevem bazénu už během projektování topného systému, abyste se vyhnuli případným problémům s nedostatečným výkonem, dodatečným stavebním úpravám a podobně. Tak jako všude je i zde důležitá koordinace práce montážní firmy pro bazénovou technologii a instalační firmy pro vytápění a tepelná čerpadla.

Při výběru tepelného čerpadla pro vytápění domu a zajištění dalších tepelných požadavků domácnosti je nutné vzít do úvahy mnoho faktorů. Více se o nich můžete dozvědět zde.

Ceny tepelných čerpadel

K nejlevnějším patří teplená čerpadla typu vzduch-voda. U nich je potřeba počítat s investicí v rozmezí 80 000 – 250 000 Kč. Tepelná čerpadla typu země-voda a voda-voda se pohybují v cenové hladině od 180 000 Kč do 350 000 Kč.