Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Jak je to s hlučností tepelných čerpadel

Tepelné čerpadlo je zařízení, které dokáže převádět nízkopotenciální teplo z venkovního prostředí do formy užitečné pro vytápění budov nebo ohřev vody. Jeden z aspektů, který může ovlivnit výběr tepelného čerpadla, je jeho hlučnost. Podle čeho se v tomto směru orientovat? A jak tepelné čerpadlo podle hlučnosti vybírat?

Hlučnost tepelných čerpadel je měřena v decibelech (dB), příp. dB(A). Decibel je jednotka, která udává hladinu zvuku nebo hlučnosti. Udávány jsou přitom různé údaje o hlučnosti. Hladina akustického tlaku (Lp) udává zvuk zařízení v určitých podmínkách. Tento údaj díky různým proměnným v reálném prostředí nicméně nemusí být vypovídající, a proto doporučujeme se spíše soustředit na hodnotu hladiny akustického výkonu (Lw). Ta se měří v předem definovaných podmínkách, které jsou pro všechny výrobce stejné. Hladina akustického výkonu má vždy dvě hodnoty. Hluk při minimálním a maximálním chodu čerpadla.

Typy tepelných čerpadel a jejich hlučnost

Existuje několik typů tepelných čerpadel a každé může produkovat různé úrovně hluku.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda odebírá teplo z vnějšího vzduchu. Jejich hlučnost se může pohybovat i v rozmezí od 50 do 75 dB, u těch levnějších a méně kvalitních modelů. Například čerpadlo Vitocal 222-A však slibuje nízkou hladinu akustického tlaku 35 dB(A) ve vzdálenosti tří metrů v instalaci na volné ploše.

Tepelné čerpadlo země-voda využívá teplo uložené v zemi. Tento typ čerpadla je obecně tišší než vzduch-voda, s hlučností obvykle mezi 35 a 45 dB.

Tepelné čerpadlo voda-voda využívá teplo z podzemní vody. Jsou to obecně velmi tiché typy čerpadel, s hlučností často pod 40 dB.

Hluková studie, nebo měření hluku?

Při instalaci tepelného čerpadla vzduch/voda se každopádně neobejdete bez hlukové studie, která může být prováděna v rámci kolaudace nového domu nebo rekonstrukci stávající budovy. Hlučnost je nutné doložit krajské hygienické stanici, která čerpadlo následně schválí k provozu. Hygiena si přitom obvykle vyžádá:

• průvodní technickou zprávu,

• územní plán s vyznačením místa stavby,

• způsob vytápění,

• informace o instalovaném zařízení – akustické parametry, typ, název, výrobce a označení venkovní jednotky.

Toto “papírové” měření bývá levnější variantou. Někdy je však ke schválení tepelného čerpadla vyžádána přesnější, ale dražší akustická studie, v rámci níž je zjišťován vliv hlučnosti čerpadla na okolí odborným měřením na místě. Často se takové měření odehrává v noci, a to v délce zhruba jedné hodiny. Vyžádá si přitom často schválení sousedem, protože na jeho pozemku může být umístěno měřicí zařízení.

Podmínky se nicméně mohou mírně měnit u jednotlivých hygienických stanic, a proto doporučujeme si dopředu zjistit, jaké podklady budou ke schválení potřeba, respektive kolik bude akustická studie stát.

Vliv umístění tepelných čerpadel na hlučnost

Umístění tepelného čerpadla může významně ovlivnit jeho hlučnost. Tepelné čerpadlo umístěné blízko oken nebo teras může být rušivější než čerpadlo umístěné dále od obytných prostor.

Praktickým tipem pro umístění tepelných čerpadel s ohledem na hlučnost je jejich umístění co nejdále od ložnic nebo od sousedních nemovitostí. Nevyplatí se také čerpadlo umisťovat k vnitřním rohům staveb nebo ke stěnám, od nichž se zvuk může odrážet.

Způsoby omezení hlučnosti tepelných čerpadel

Existují také technická řešení pro snížení hlučnosti tepelných čerpadel, jako jsou například antivibrační podložky, štěrková lože nebo speciální kryty, které mohou absorbovat a izolovat hluk. Ty lze využít třeba u starších čerpadel, pro snížení jejich hlučnosti, a to klidně až o 12 dB. Možností je také poblíž čerpadla vysadit traviny nebo okrasné křoviny nebo jsou i řešení v podobě protihlukových stěn.

Co očekávat od hlučnosti tepelných čerpadel?

Hlučnost tepelných čerpadel je důležitým aspektem při jejich výběru. Je třeba vzít v úvahu typ čerpadla, místo jeho umístění a technická řešení pro snížení hluku. Všechny tyto faktory ovlivňují, jak hlučné bude čerpadlo během jeho provozu.

Pokud hledáte tiché řešení, pak mohou být nejlepší volbou tepelné čerpadla typu země-voda. K omezení hluku mohou přispět také další řešení, jako jsou antivibrační podložky nebo speciální kryty.

V případě, že se rozhodnete pro tepelné čerpadlo vzduch-voda, doporučujeme pečlivě zvážit jeho umístění, aby se minimalizoval potenciální hluk pro obyvatele domu i pro sousedy. Neumisťujte ho proto blízko ložnice nebo sousedních nemovitostí.

Důležité je také si uvědomit, že i když je tepelné čerpadlo označené jako „tiché“, může stále produkovat určitý hluk. Proto je důležité při výběru takového zařízení konzultovat jeho specifikace. S tím mohou pomoci i naši odborníci, kteří vám mohou poskytnout potřebné informace a pomoci vám najít řešení, jež nejlépe vyhovuje vašim potřebám a očekáváním.