Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Základ pod tepelné čerpadlo

Stejně jako každý projekt na vylepšení domácnosti má i instalace tepelného čerpadla řadu kroků. Mezi ty nejdůležitější patří výběr tepelného čerpadla a jeho následná instalace. Celý proces nemusí být nijak složitý a specializované firmy vám jej mohou značně ulehčit. Na co myslet při instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda? A proč je vhodné zvolit správný základ?

Co obnáší instalace tepelného čerpadla?

Proces instalace tepelného čerpadla může být mírně odlišný v závislosti na tom, zda se jedná o modernizaci starého domu nebo novostavbu. Vždy ale zahrnuje tři hlavní kroky:

  1. Před instalací – průzkum na místě a posouzení vhodnosti.
  2. Instalace – instalace vnitřních a venkovních jednotek a jejich propojení.
  3. Po instalaci – dokončovací práce a údržba.
Vhodná instalace tepelného čerpadla přitom zajistí efektivní fungování stroje. Vhodný základ navíc pomůže snížit hluk tepelného čerpadla.

Průzkum a příprava na místě

Prvním krokem je prohlídka na místě, při které se zkontroluje vhodnost vaší nemovitosti pro instalaci vybraného tepelného čerpadla. Nejprve je třeba spočítat tepelné ztráty, aby bylo možné určit velikost TČ, které je třeba nainstalovat. Po jejím provedení připraví specializovaná firma zprávu s nákresy nemovitosti pro instalaci systému.

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda

Vzduchová tepelná čerpadla lze namontovat na stěnu nebo umístit na podstavec na zem. Kotvení na zeď ovšem zvyšuje možnost přenosu vibrací.

Venkovní jednotka je velká jednotka vně domu, kterou obvykle vidíte. Tato jednotka získává vzduch zvenčí a stlačuje jej na teplý vzduch. Vnitřní jednotky se pak instalují a připojují buď k radiátorům, podlahovému vytápění, nebo k potrubí teplé vody.

Co je třeba dodržet?

  • Pro instalaci jednotky zvolte otevřený prostor, kde kolem ní může volně proudit vzduch.
  • Na venkovní jednotku tepelného čerpadla nic neodkládejte, protože to může omezit proudění vzduchu a způsobit nadměrné vibrace.
  • Ujistěte se, že okapy nad jednotkou netěsní. V zimě může voda kapat na tepelné čerpadlo a zamrzat, což může způsobit ucpání a omezení proudění vzduchu.
  • Zajistěte pod jednotkou dostatek prostoru pro odvod vody, aby se kolem jednotky nehromadila a nezpůsobila korozi součástí.
  • Jednotka by měla být snadno přístupná pro budoucí údržbu a servis.
  • Snažte se zabránit přímému dopadu slunečního světla na venkovní jednotku.

Jak udělat základ pod tepelné čerpadlo

Jednotka musí být umístěna na pevném základu, který je zakotven v nezámrzné hloubce. Pro instalaci venkovní jednotky tedy zvolte rovný, pevný povrch nebo vhodně připravte plochu. To je možné například pomocí podstavce z betonu. V obchodech nejčastěji seženete set silentblokových podstavců pod tepelné čerpadlo nebo ocelový podstavec.

Betonový základ pod tepelné čerpadlo

Nejvhodnější základ pod TČ je z betonu. Jde o odolný materiál s vysokou životností, navíc schopný pohlcovat vibrace.

Betonový základ pod TČ uděláte tak, že vybetonujete celou plochu pod venkovní jednotkou. Lze jej udělat svépomocí, vhodnější je to však nechat na specializované firmě. Betonová vrstva by měla být zhruba 20–25 cm tlustá. Doporučeno je použít betonový základ ze ztraceného bednění, který zajistí potřebnou stabilitu. Pomocí ztraceného bednění pak vytvoříte nohy, na které postavíte tepelné čerpadlo a upevníte jej.

Nezapomeňte ale na místo pro odtok kondenzátu. Toho může vznikat klidně i několik desítek litrů denně. Pokud je kondenzát sveden do vyhřívané odkapové vany a potrubím pak do kanalizace nebo čističky odpadních vod, je to jednoduché. To je nejlepší řešení, aby nedocházelo k poškození podkladu nebo stěn budovy vlhkostí.

Jakmile ale kondenzát odkapává pod tepelné čerpadlo, střed nebetonujte, ale vytvořte v něm štěrkové lože. Nutné je také myslet na přivedení potřebné kabeláže, ať už pro napájení či jištění, a potrubí pro chladivo či topnou vodu.

Dokončovací práce a údržba TČ

Po dokončení instalace je třeba provést několik drobností, které zajistí efektivní fungování systému. Většina tepelných čerpadel vzduch-voda se dodává s čidly, které je třeba nainstalovat, aby mohla vysílat teplotní signály do vašeho termostatu.

Přestože mají tepelná čerpadla vzduch-voda nízké nároky na údržbu, doporučuje se čas od času kontrolovat filtry a čistit ventilátory. To může pravidelně provádět instalatér. Zajistíte tak, že bude vaše tepelné čerpadlo efektivně fungovat po celou dobu své dlouhé životnosti, která činí přibližně 20 let.