Tepelka Viessmann

logo |  | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Vše, co potřebujete vědět o vrtu pro tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo se nachází téměř v každé české domácnosti. Čerpáním energie z okolního prostředí získáváte teplo téměř zdarma a vyhnete se tak stoupajícím cenám za plyn či elektřinu. Víte, k čemu slouží a na kolik vás vyjde vrt pro tepelné čerpadlo?

Co je tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo slouží k přenosu tepla z vnějšího do vnitřního prostředí objektu. Tepelné čerpadlo zkrátka bere teplo z venčí a přivádí ho k vám domů. Zdrojem tepla může být okolní vzduch, voda nebo zemní teplo.

Podle zdroje rozdělujeme 3 typy tepelných čerpadel:

  • čerpadlo vzduch‑voda,
  • čerpadlo země-voda,
  • čerpadlo voda-voda (v ČR jsou využívány minimálně).

Tepelná čerpadla, která využívají energii země nebo vody, nemohou pracovat bez vrtu nebo zemního kolektoru.

Čtěte také: K čemu slouží a jak fungují tepelná čerpadla

Hlubinný vrt nebo zemní kolektor?

Tepelné čerpadlo země-voda je oproti jiným systémům náročnější na prostor a instalační práce. Hlubinné vrty pro tepelná čerpadla lze navíc realizovat pouze na specifickém podloží. Ideální je, aby půda byla tvrdá. V místech, kde je v podloží štěrk nebo písek, je vrtání obtížné. V tomto případě je lepší využít zemní kolektor. Vrty pro tepelné čerpadlo provádí zkušené realizační firmy, které vám zajistí i všechna potřebná povolení.

Schéma zapojení systému tepelného čerpadla se zemními kolektory
Schéma zapojení systému tepelného čerpadla se zemním vrtem

Jak velkou plochu zemní kolektor zabere?

Zemní kolektor zabere poměrně velkou plochu. Její velikost se odvíjí od tepelných ztrát domu, typu zeminy, výkonu tepelného čerpadla a typu topného systému. Pro 1kW topného výkonu je potřeba zhruba 30 m2 horizontální plochy. Pokud tedy tepelná ztráta vašeho domu činí 8 kW, potřebujete plochu o velikosti cca 300 m2.

Jak hluboký by měl být hlubinný vrt?

Hlubinný vrt pro tepelné čerpadlo je vhodný, pokud nedisponujete pozemkem s dostatečnou velikostí. Na 1 kW výkonu tepelného čerpadla je potřeba zhruba 12 m hloubky. Reálná hloubka vrtu se však odvíjí od:

  • typu tepelného čerpadla,
  • energetické potřeby domácnosti,
  • typu půdy a podloží a
  • řady dalších faktorů.

Podle velikosti domu se pak provádí jeden nebo více vrtů.

Jaká je cena vrtu pro tepelné čerpadlo a na kolik vás to vyjde?

Počáteční investice pro hlubinný vrt může být poměrně nákladná. Konečná cena vrtu pro tepelné čerpadlo se odvíjí od řady faktorů. Mezi ty hlavní patří především typ podloží, průměr vrtu a jeho hloubka.

Vrty do stabilnějšího podloží jsou vždy levnější. Počítejte ovšem také s tím, že kromě vrtu budete potřebovat zaplatit i hydrogeologický průzkum, následnou úpravu povrchu apod.

Možnosti využití geotermálního vrtu v České republice

Jednou z dalších možností, která se pomalu ale jistě dostává i od ČR, jsou geotermální vrty. Ty se obecně hojně využívají v oblastech, kde se nacházejí sopky a gejzíry. V našich končinách se s tímto typem vrtů můžete setkat například v Ústí nad Labem nebo Děčíně.

Využívání geotermální energie je ale v ČR zatím na samém počátku. Do budoucna však můžeme počítat s tím, že se tento typ vrtů bude využívat mnohem více. O možnostech využití geotermálního vrtu pro váš dům se můžete informovat u realizační společnosti. Před výstavbou je totiž nutné provést důkladný geologický a hydrogeologický průzkum.