Tepelka Viessmann

logo | | Viessmann
Logo Viessmann - přes 100 let odkazu v oblasti vytápění a chlazení

BLOG

Jak správně topit tepelným čerpadlem?

Tepelná čerpadla jsou moderním a účinným řešením pro vytápění domovů, které přináší ekologické i finanční benefity. Abychom však plně využili jejich potenciál, musíme se nejen dobře rozhodnout při výběru a instalaci zařízení, ale také se zaměřit na jeho efektivní provoz a pečlivou údržbu. V následujících odstavcích se podíváme na to, jak optimálně využívat tepelná čerpadla k maximálnímu zvýšení jejich efektivity a snížení provozních výdajů.

Co nedělat při topení tepelným čerpadlem?

Při vytápění domova pomocí tepelného čerpadla existuje několik zásadních chyb, kterým je třeba se vyhnout, aby bylo dosaženo maximální efektivity a úspory nákladů. Tepelná čerpadla jsou vysoce efektivní systémy, ale jejich výkonnost může být snížena nesprávným používáním nebo špatnými návyky. V následující části se zaměříme na některé běžné chyby, kterých by se měli uživatelé tepelných čerpadel vyvarovat. Tyto chyby mohou zahrnovat nesprávné větrání, nevhodné umístění radiátorů, chyby v nastavení teploty, a nedostatečnou údržbu systému. Porozumění těmto pastem vám pomůže efektivněji využívat tepelné čerpadlo, prodloužit jeho životnost a zároveň šetřit náklady na energii.

 • Dlouhodobé větrání: Vyvarujte se dlouhodobého větrání, které může ochladit stěny a zvýšit tak náročnost na vytápění. Místo toho preferujte krátké, intenzivní větrání pro rychlou a efektivní výměnu vzduchu.
 • Nesprávné umístění radiátorů: Zajistěte, aby radiátory nebyly blokovány nábytkem nebo závěsy, což brání efektivnímu šíření tepla.
 • Vypínání topení při odchodu: Nevypínejte topení, když odcházíte z domova. Tím se domov ochladí a tepelné čerpadlo pak musí pracovat intenzivněji, aby prostor znovu vyhřálo.
 • Cyklické topení: Vyhněte se topení pouze po krátkou denní dobu. V mnoha rodinách je zvykem topit například 5 hodin denně a následně topení vypnout. Tento návyk způsobuje ztrátu tepla ze zdí a zvyšuje tak náročnost na čerpadlo jak z hlediska energetického, tak z hlediska jeho životnosti.

Příprava před topnou sezónou

Efektivní vytápění je vhodné hlavně v zimním období, proto je vhodné se na topnou sezonu dopředu vhodně připravit. Jak na to?

 • Kontrola radiátorů a izolace: Před zahájením topné sezóny odvzdušněte topení, zkontrolujte vzduchové bubliny v radiátorech a stav izolace oken a dveří, aby bylo zajištěno maximální zadržení tepla.
 • Očista okolí čerpadla: Ujistěte se, že okolí tepelného čerpadla je čisté a bez překážek, jako je například nahromaděný sníh nebo listí. Tento bod je třeba opakovat i v průběhu topné sezóny.
 • Pravidelný servis: Doporučuje se nechat tepelné čerpadlo před zimou profesionálně zkontrolovat a servisovat.

Jak topit efektivně?

 • Využití invertorové technologie: Nechte tepelné čerpadlo, aby si samo regulovalo výkon. Nenuťte ho k opakovanému zahřívání studené nemovitosti, což může vést k přetížení a neefektivnímu provozu.
 • Konstantní teplota: Ideální je udržovat stálou teplotu ve dne i v noci, doporučená teplota se pohybuje mezi 18-22 stupni Celsia.
 • Monitorování systému: Pokud je to možné, sledujte stav systému prostřednictvím aplikace pro tepelné čerpadlo, aby bylo možné rychle identifikovat a řešit případné problémy.
 • Netopte víc, než je třeba: Vyhněte se přetápění domu, což může zahrnovat teploty nad 25 stupňů. Největší úsporou je totiž teplo, které se nevytvoří.

Jak zvolit tepelné čerpadlo?

Efektivní vytápění tepelném čerpadlem nicméně v první řadě zajistí výběr vhodného zařízení.

Při výběru tepelného čerpadla je důležité zvážit několik klíčových kritérií, aby bylo zajištěno, že si vyberete systém, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a podmínkám vašeho domova. Tyto informace se nicméně od společnosti Viessmann dozvíte v rámci objednávky tepelného čerpadla.

 1. Typ tepelného čerpadla: Existují různé typy tepelných čerpadel, jako jsou vzduch-voda, země-voda, voda-voda a vzduch-vzduch. Každý typ má své specifické vlastnosti a je vhodný pro různé podmínky. Vyberte typ, který nejlépe vyhovuje klimatickým podmínkám vaší oblasti a charakteristice vaší nemovitosti.
 2. Účinnost (COP a SCOP): COP (Coefficient of Performance) a SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) jsou ukazatele, které hodnotí, kolik tepla je schopno čerpadlo vyprodukovat v porovnání s množstvím spotřebované energie. Vyšší hodnoty znamenají vyšší účinnost a menší energetické náklady.
 3. Velikost a kapacita: Vyberte čerpadlo s kapacitou odpovídající velikosti vašeho domu a vašim topným potřebám. Předimenzované čerpadlo může být neefektivní a způsobovat vyšší provozní náklady, zatímco poddimenzované nebude schopné dostatečně vyhřát váš domov.
 4. Náklady na instalaci a provoz: Zvažte pořizovací cenu čerpadla a náklady na jeho instalaci. Také je důležité myslet na dlouhodobé provozní náklady, které zahrnují spotřebu energie a údržbu.
 5. Kompatibilita s vaším vytápěcím systémem: Ujistěte se, že tepelné čerpadlo je kompatibilní s vaším stávajícím vytápěcím systémem, pokud neplánujete jeho výměnu. Některá tepelná čerpadla fungují lépe s podlahovým vytápěním, zatímco jiná jsou vhodnější pro radiátory.
 6. Záruka a servis: Zkontrolujte délku záruky a dostupnost servisní podpory. Dobrý záruční a servisní program může znamenat dlouhodobé úspory a menší starosti.
 7. Dotace a finanční podpora: Zjistěte, zda jsou k dispozici státní dotace nebo jiné formy finanční podpory, které mohou pomoci snížit počáteční náklady na pořízení a instalaci tepelného čerpadla.

Efektivní vytápění tepelným čerpadlem: Shrnutí

Závěrem lze říci, že efektivní využití tepelného čerpadla vyžaduje více než jen jeho instalaci; je to o celkovém přístupu k vytápění vaší domácnosti. Vyvarováním se běžných chyb, jako je nesprávné větrání, nevhodné umístění anebo velikost některých radiátorů, a nedostatečná údržba, můžete maximalizovat účinnost a minimalizovat náklady. Konstantní teplota a pravidelná kontrola systému jsou klíčem k dlouhodobé efektivitě a snížení energetických nákladů. Správným využíváním tepelného čerpadla nejen ušetříte, ale také přispějete k ochraně životního prostředí.