• Technologická řešení Viessmann
   nabízí zákazníkům nejpokročilejší
   řešení více než 100 let.

   Jako rodinná firma přemýšlíme o našem vývoji v generacích.

   100 let Viessmann
 

Základ pod tepelné čerpadlo

Základ pod tepelné čerpadlo

Zdroj: Adobe Stock

Stejně jako každý projekt na vylepšení domácnosti má i instalace tepelného čerpadla řadu kroků. Mezi ty nejdůležitější patří výběr tepelného čerpadla a jeho následná instalace. Celý proces nemusí být nijak složitý a specializované firmy vám jej mohou značně ulehčit. Na co myslet při instalaci tepelného čerpadla vzduch-voda?

Co obnáší instalace tepelného čerpadla?

Proces instalace tepelného čerpadla může být mírně odlišný v závislosti na tom, zda se jedná o modernizaci starého domu nebo novostavbu. Vždy ale zahrnuje tři hlavní kroky:

 1. Před instalací – průzkum na místě a posouzení vhodnosti.
 2. Instalace – instalace vnitřních a venkovních jednotek a jejich propojení.
 3. Po instalaci – dokončovací práce a údržba.

Průzkum a příprava na místě

Prvním krokem je prohlídka na místě, při které se zkontroluje vhodnost vaší nemovitosti pro instalaci vybraného tepelného čerpadla. Nejprve je třeba spočítat tepelné ztráty, aby bylo možné určit velikost TČ, které je třeba nainstalovat. Po jejím provedení připraví specializovaná firma zprávu s nákresy nemovitosti pro instalaci systému.

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda

Vzduchová tepelná čerpadla lze namontovat na stěnu nebo umístit na podstavec na zem. Kotvení na zeď ovšem zvyšuje možnost přenosu vibrací.

Venkovní jednotka je velká jednotka vně domu, kterou obvykle vidíte. Tato jednotka získává vzduch zvenčí a stlačuje jej na teplý vzduch. Vnitřní jednotky se pak instalují a připojují buď k radiátorům, podlahovému vytápění, nebo k potrubí teplé vody.

Co je třeba dodržet?

 • Pro instalaci jednotky zvolte otevřený prostor, kde kolem ní může volně proudit vzduch.
 • Na venkovní jednotku tepelného čerpadla nic neodkládejte, protože to může omezit proudění vzduchu a způsobit nadměrné vibrace.
 • Ujistěte se, že okapy nad jednotkou netěsní. V zimě může voda kapat na tepelné čerpadlo a zamrzat, což může způsobit ucpání a omezení proudění vzduchu.
 • Zajistěte pod jednotkou dostatek prostoru pro odvod vody, aby se kolem jednotky nehromadila a nezpůsobila korozi součástí.
 • Jednotka by měla být snadno přístupná pro budoucí údržbu a servis.
 • Snažte se zabránit přímému dopadu slunečního světla na venkovní jednotku.

Jak udělat základ pod tepelné čerpadlo

Jednotka musí být umístěna na pevném základu, který je zakotven v nezámrzné hloubce. Pro instalaci venkovní jednotky tedy zvolte rovný, pevný povrch nebo vhodně připravte plochu. To je možné například pomocí podstavce z betonu. V obchodech nejčastěji seženete set silentblokových podstavců pod tepelné čerpadlo nebo ocelový podstavec.

Betonový základ pod tepelné čerpadlo

Betonový základ pod TČ uděláte tak, že vybetonujete celou plochu pod venkovní jednotkou. Betonová vrstva by měla být zhruba 20–25 cm tlustá.

Nezapomeňte ale na místo pro odtok kondenzátu. Pokud je kondenzát sveden do vyhřívané odkapové vany a potrubím pak do kanalizace nebo čističky odpadních vod, je to jednoduché. Jakmile ale odkapává pod tepelné čerpadlo, střed nebetonujte, ale vytvořte v něm štěrkové lože.

Pomocí ztraceného bednění pak vytvoříte nohy, na které postavíte tepelné čerpadlo a upevníte jej.

Dokončovací práce a údržba

Po dokončení instalace je třeba provést několik drobností, které zajistí efektivní fungování systému. Většina tepelných čerpadel vzduch-voda se dodává s čidly, které je třeba nainstalovat, aby mohla vysílat teplotní signály do vašeho termostatu.

Přestože mají tepelná čerpadla vzduch-voda nízké nároky na údržbu, doporučuje se čas od času kontrolovat filtry a čistit ventilátory. To může pravidelně provádět instalatér. Zajistíte tak, že bude vaše tepelné čerpadlo efektivně fungovat po celou dobu své dlouhé životnosti, která činí přibližně 20 let.

Spočítejte si nezávazně nabídku