• Využijte možnosti státní dotace
   na vaše tepelné čerpadlo.

   I v roce 2023 můžete žádat o státní příspěvek. Znáte již cenu svého nového vytápění?

Státní dotace na tepelné čerpadlo v roce 2023

Státní dotace na tepelné čerpadlo v roce 2023

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo

Nová zelená úsporám je dotační program, jehož cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Funguje od roku 2014. Postupně tento program přešel do dalších etap a rozšířil své zaměření o další oblasti. Následně byly pod jeho hlavičku nově zařazeny i programy Nová zelená úsporám Light zaměřená na seniory a domácnosti s nižšími příjmy a Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce zacílená na mladé rodiny. Na domácnosti s nižšími příjmy se zaměřila i nová výzva kotlíkových dotací, která platí od dubna 2023. V rámci ní je vyhrazeno 1,7 miliardy Kč, které pokryjí zhruba 15 000 výměn kotlů.

Od září 2023 čeká program Nová zelená úsporám administrativní zjednodušení.

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

V rámci programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového domu, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit díky výměně zdroje energie energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody
 • Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody
 • Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FVE systému
 • Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (neplatí pro nízkopříjmové domácnosti)

Dotace Nová zelená úsporám pro domácnosti

Výše dotace pro rodinné domy v rámci programu Nová zelená úsporám je aktuálně následující:

Typ zdroje

Výše podpory [Kč/dům]

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění
s přípravou teplé vody

100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění
bez přípravy teplé vody

80 000

Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění

120 000

Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem pro vytápění a ohřev vody

140 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění
s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a ohřev vody

80 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění

60 000

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody

45 000

 

Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

Nový program Nová zelená úsporám Oprav dům po babičce cílený na mladé rodiny navíc umožňuje k dotaci získat i zvýhodněný úvěr od stavební spořitelny. O tuto dotaci mohou žádat fyzické osoby místem bydliště v daném místě. Použít ji lze u rodinných domů s plochou do 350 m2, které jsou již postaveny, nebo stojí na místě původního domu.

UTÍKÁ VÁM TEPLO?
UTÍKAJÍ VÁM PENÍZE!

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.

Nová zelená úsporám 2023

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

Od září 2024 začne ze zákona platit zákaz vytápění starými kotli na uhlí nebo dřevo, které nedosahují alespoň 3. emisní třídy. I proto nová vlna Kotlíkové dotace myslí na domácnosti, které jsou nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Nízkopříjmové domácnosti mohou získat až 95% podporu na výměnu emisně nevyhovujícího kotle na tuhá paliva. A to i v případě, že už kotel vyměnily dříve (od 1. ledna 2021 a později).

 

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Výše dotace na tepelného čerpadla v rámci programu kotlíkových dotací je následující:

 

Typ zdroje

Výše podpory [Kč/dům]

Tepelné čerpadlo

180 000

 

Konkrétní výše se však může lišit dle konkrétní lokality projektu. Některé obce nabízejí další finanční bonus na realizaci, nad rámec Kotlíkových dotací.

Jaké jsou podmínky pro získání Kotlíkové dotace?

Žádat můžete v případě, že:

 • Jste vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti vytápěné kotlem na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu.
 • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
 • Nebo žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období mezi 1. lednem 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

Dotaci můžete použít na výměnu kotle na chatě nebo chalupě, pokud se jedná o trvale obývaný objekt, ve kterém má alespoň jeden z členů vaší domácnosti trvalé bydliště.

Jak požádat o dotaci?

Příjem žádostí na kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti spustí krajské úřady postupně v průběhu léta 2023. Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou podat žádost online v rámci programu Nová zelená úsporám.

Příjem žádostí na program Nová zelená úsporám bude spuštěn v září 2023.

Nechte vyřízení dotace na nás

Papírování není nic pro vás? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

Státní dotace? I vy ji můžete získat!

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována podpora v rámci programu Nová zelená úsporám, a to až ve výši 140 000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 180 000 Kč!

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Dotace na tepelné čerpadlo u novostavby

Podporu od státu mohou dostat jen domy, které patří do energetické třídy B.0 a vyšší. Na maximální výši pro novostavbu dosáhnete v případě, pokud máte v projektu certifikované tepelné čerpadlo a systém větrání s rekuperací. Dotace od státu vám pak může pokrýt až polovinu pořizovacích nákladů. Podmínkou je ale také instalace tepelného čerpadla dodavatelem s potřebným oprávněním.

A víte, že nejvyšší možnou dotaci od státu může dostat dům, který má tepelné čerpadlo, systém větrání s rekuperací a fotovoltaické panely umístěny na střeše či fasádě objektu?

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky kladené na oprávněné žadatele, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace na všechny námi dodávaná zařízení. Díky našim partnerům snadno získáte státní dotaci a ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.


SPOJTE SE S NAŠIMI SPECIALISTY

Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace.