• Využijte možnosti státní dotace
      na vašetepelné čerpadlo.

      I v roce 2020 můžete žádat o státní příspěvek. Znáte již cenu svého nového vytápění?

Státní dotace na tepelné čerpadlo v roce 2020

Státní dotace na tepelné čerpadlo v roce 2020

Získejte státní dotaci na tepelné čerpadlo

Nová zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky. Jeho cílem je podpořit úspory energie a využití obnovitelných zdrojů v bytových a rodinných domech. Program byl zahájen v roce 2015 a pro žadatele bude otevřen do konce roku 2021. Zvažujete-li pořízení tepelného čerpadla, může státní dotace významně snížit vaši vstupní investici o více než polovinu. 

Jaké jsou podmínky pro získání dotace na tepelné čerpadlo?

Státní dotaci je možné získat na zateplení stávajícího rodinného nebo bytového, ale také na výstavbu či nákup domu s velmi nízkou energetickou náročností. S cílem snížit energetickou náročnost budov stát poskytuje dotace na všechny druhy tepelných čerpadel:

  • tepelné čerpadlo voda – voda,
  • tepelné čerpadlo země – voda,
  • tepelné čerpadlo vzduch – voda.

 

Typ zdroje

Výše podpory [Kč/dům]

v kombinaci se zateplením

Výše podpory [Kč/dům]

bez zateplení

Tepelné čerpadlo voda–voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo země–voda

100 000

80 000

Tepelné čerpadlo vzduch–voda

75 000

60 000

 

Dotaci může získat pouze vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti situované v České republice. O státní příspěvek může žádat nejen fyzická, ale také právnická osoba. To znamená, že o dotace z programu Nová zelená úsporám mohou žádat i firmy. Žadatel zároveň musí dům vlastnit nebo spoluvlastnit po celou dobu vyřizování žádosti o dotaci.

UTÍKÁ VÁM TEPLO?
UTÍKAJÍ VÁM PENÍZE!

Řešení přesně podle Vašich
požadavků, které si sestavíte
sami za 1 minutu.

Nová zelená úsporám 2020

Kotlíková dotace na tepelné čerpadlo

O tzv. kotlíkovou dotaci můžete požádat ve chvíli, kdy se rozhodnete tepelným čerpadlem nahradit stávající neekologický kotel na pevná paliva, který představuje zátěž pro životní prostředí.

Při nákupu nového tepelného čerpadla tak v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací můžete získat příspěvek v maximální výši 120 000 Kč. A pokud kotlíkovou dotaci zkombinujete s programem Nová zelená úsporám, můžete dosáhnout na bonus 20 000 Kč.

Žádost vyřešíte z pohodlí domova

Jak probíhá vyřízení dotace na tepelné čerpadlo? O finanční příspěvek z programu Nová zelená úsporám se žádá elektronicky, a to prostřednictvím online formuláře. Požádat o dotaci lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. 

Veškeré potřebné dokumenty převeďte do formátu PDF a odešlete je Státnímu fondu životnímu prostředí prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Využít můžete také informační systém pro elektronickou evidenci žádostí nebo dokumentaci na datovém médiu doručit osobně nebo poštou na jakékoliv krajské pracoviště Fondu.

Po odeslání dokumentů vyčkejte na rozhodnutí o přidělení dotace. V případě, že žádost obsahuje veškeré povinné náležitosti a splňuje požadované podmínky, k výplatě peněz dochází do 9 týdnů. Dotace z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat do vyčerpání stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.

Nechte vyřízení dotace na nás

Papírování není nic pro vás? Nenechte se odradit složitou administrativou spojenou se žádostí o státní dotaci. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.

Státní dotace? I vy ji můžete získat!

Na tepelná čerpadla je aktuálně poskytována podpora v rámci programu Nová Zelená Úsporám a to až ve výši 75 000 Kč nebo můžete získat finanční příspěvek v dotačním programu Kotlíkové dotace až 127 500 Kč!

Kritériem pro získání státní dotace je využití akumulační nádoby v topné soustavě s tepelným čerpadlem.

Akumulační nádoba plní odlišnou úlohu než je akumulace tepla. U tepelných čerpadel plní funkci hydraulického oddělení sekundárního okruhu a topných okruhů, kde jsou rozdílné hodnoty v objemovém toku, které se často projevují svou hlučností u topných těles. Rovněž prodlužuje životnost kompresoru a zásadně napomáhá při odtávání námrazy (u tepelného čerpadla vzduch/voda), aniž byste si ochlazovali dům odběrem tepla. Navíc je akumulační nádoba nezbytnou součástí systému, pokud se chystáte kombinovat více zdrojů tepla (kotle na pevná paliva/krby, elektrokotle a kombinaci se solárním systémem atd.).

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Máte zájem o vyřízení státní dotace na klíč?

Nenechte se odradit složitou administractivou spojenou se žádostí o státní dotaci. Pokud splňujete požadavky kladené na oprávněné žadatele, můžete si významně snížit prvotní investici při pořizování zařízení. Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace. S námi ušetříte nejen náklady na teplo, ale i čas.


SPOJTE SE S NAŠIMI SPECIALISTY

Zajistíme pro vás kompletní servis spojený s vyřízením vaší dotace.