• Technologická řešení Viessmann
   nabízí zákazníkům nejpokročilejší
   řešení více než 100 let.

   Jako rodinná firma přemýšlíme o našem vývoji v generacích.

   100 let Viessmann
 

Energetický štítek pro tepelná čerpadla

Zdroj: Viessmann

Energetické štítky ulehčují srovnání a výběr zařízení, abyste si vybrali takové, které bude efektivně a úsporně vytápět s co nejnižší spotřebou elektřiny. Jaké údaje jsou na energetickém štítku? Co je sezónní topný faktor a energetická účinnost tepelných čerpadel?

Energetické štítky

Abyste si vybrali nejúčinnější zařízení, je třeba se zaměřit na energetické štítky. Systém energetických štítků platí pro celou EU. Všechna čerpadla, prodávající se na českém nebo EU trhu, musí být opatřena energetickým štítkem. Povinnost štítků a jejich podobu nařizuje evropská legislativa (nařízení EK č. 811 a č. 813/2013) a metodiku ověřování parametrů určuje norma ČSN EN 14 825.

Energetický štítek obsahuje:

 • Výrobce a typ čerpadla,
 • stupnici energetických tříd,
 • třídu energetické účinnosti pro středněteplotní a nízkoteplotní provoz,
 • návrhové výkony (tučným písmem nad piktogramem Evropy, pozn.: nejedná se o maximální výkon),
 • hodnoty akustického výkonu pro vnitřní a venkovní jednotku tepelného čerpadla (při daném výkonu),
 • teplotní tepelný výkon za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci,
 • teplotní mapu Evropy znázorňující tři orientační teplotní oblasti.

Zdroj: Viessmann

Sezónní topný faktor tepelného čerpadla

Aby tepelné čerpadlo fungovalo, potřebuje k tomu energii. Topný faktor COP vyjadřuje aktuální poměr mezi topným výkonem a elektrickým příkonem (výrobci udávají hodnoty měřené v laboratoři za optimálních podmínek). Sezónní topný faktor SCOP se vztahuje na celou topnou sezónu, bere v potaz změny počasí. Tento základní údaj prozrazuje účinnost tepelného čerpadla (poměr mezi dodaným teplem a přivedenou energií) během topného období.

Abyste získali tento údaj, je třeba zahrnout do výpočtu hodnotu tepelné ztráty vytápěného objektu (návrhový tepelný výkon). Bude-li vybrané tepelné čerpadlo vytápět menší prostor, vzhledem k tepelné ztrátě objektu, bude SCOP dosahovat lepších výsledků, a to výpočtově a v provozu. Hodnotu SCOP je třeba zohlednit k návrhovému výkonu.

Sezónní energetická účinnost tepelných čerpadel

Za použití metodiky z čísla SCOP se vypočítá sezónní energetická účinnost (Ƞs), která určuje rozsah použití primární neobnovitelné energie tepelného čerpadla. A právě tyto hodnoty rozřazují čerpadla do konkrétních energetických tříd.

Pro účely hodnocení jsou rozděleny 2 druhy provozu, a to středněteplotní, s konečnou výstupní teplotou 55 °C a nízkoteplotní s teplotou 35 °C. Hodnota SCOP je důležitá při výběru, jelikož vykazuje, kolik tepla zvolené čerpadlo vyprodukuje (je to násobek vložené elektrické energie).

Třídy energetické účinnosti

Jednotlivé třídy energetické účinnosti se nachází na štítku jako stupnice. Stupnice energetických tříd je od G po A+++. Kdy zařízení označena A+++ využívají převážně energii z obnovitelných zdrojů. Nejnižší označení G znamená nehospodárné zařízení.

Energetická třída účinnosti představuje účinnost tepelného čerpadla jen pro odpovídající tepelnou ztrátu objektu.

Zdroj: Viessmann

Vybíráte-li tepelné čerpadlo, zaměřte se na třídy energetické účinnosti a zkontrolujte štítkový návrhový výkon, na který se vztahuje energetická třída, jestli se příliš neodchyluje od ztráty tepelného domu. Je-li tomu tak, uvedené energetické třídy neplatí a požadovanou účinnost není možné získat.

Spočítejte si nezávazně nabídku