• Díky bonusu Viessmann
      se zahřejete mnohem
      dříve.

      Sestavte si svou minutovou nabídku, díky které zjistíte, jaké zařízení je pro vaše vytápění nejvhodnější

Přirozené a aktivní chlazení

Chlazení pracuje na základě dvou rozdílných metod.

Pasívní chlazení: do země popř. podzemní vody je odváděno teplo z topného okruhu prostřednictvím tepelného výměníku. Tato funkce se nazývá také „natural cooling“, neboť k ochlazování využívá přirozenou teplotu okolního prostředí. Až na regulaci a oběhové čerpadlo je přitom tepelné čerpadlo vypnuto.

Aktivní chlazení: jedná se v podstatě o obrácení funkce tepelného čerpadla. Tohoto reverzního provozu lze dosáhnout tím, že chladicí okruh bude interně obrácen. Stejného efektu se dá dosáhnout přepnutím primárních a sekundárních přípojek. Stejně jako v případě ledničky pak tepelné čerpadlo aktivně chladí. V takovém případě hovoříme o „active cooling“.

Zpět na produkty

AC-Box

AC-Box

Aktivní i pasivní chlazení,
nenáročný na prostor

Více info

NC-Box

NC-Box

Cenově výhodný, energeticky
úsporný, rychlá montáž

Více info